Блог

Блог

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, а на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България.
Повече информация за промяната на собствеността и за произтичащите от това обстоятелства за клиентите на NN в България, вижте тук. 


Светът, в който живеем се променя, но важните неща остават същите  

Това ще бъде мястото, в което ще споделяме с вас още за това как да се погрижим за най-важното в живота ни – за себе си, за бъдещето си, за хората, които обичаме.

Как да се подготвим за неочакваното, за да живеем по-спокойно и по-сигурни, че каквито и промени да настъпят, ще ги преодолеем.

Не всичко можем да предвидим. Най-постоянното нещо в живота е промяната. Тя е неговата същност и природа.

Осъзнаем ли го, ще се погрижим да съхраним най-важните неща в живота ни недокоснати от капризите на неочакваното.

Защото обичта е грижа.

Статии

Последна промяна на: 09.08.2021 г.