Кариери

Кариери

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, а на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.
Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България.
Повече информация за промяната на собствеността и за произтичащите от това обстоятелства за клиентите на NN в България, вижте тук. 


Станете част от екипа на NN България!

В нашата компания помагаме на хората да се погрижат за важните за тях неща.


   NN България e единствената компания на българския пазар, която предлага на клиентите си комплексно финансово консултиране в 5 области на финансовото планиране – пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено. По този начин клиентите ни получават възможност да управляват адекватно личните си финанси - както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.


   Присъединявайки се към компанията, вие се включвате в отбор от професионалисти, който ще ви помогне да развиете пълния си потенциал.

   Нашите програми за обучение и постоянната подкрепа за вашето усъвършенстване на всички нива в компанията ще ви помогнат да станете специалист в областта на финансовото консултиране.


   Ние уважаваме хората, които изграждат нашия бизнес. Ние в NN вярваме, че всеки от нас допринася с уникални таланти и възможности. Заедно създаваме култура на отворено мислене, на независим стремеж към знания, и на споделена способност за учене, насочена към промяна. Това, което ни отличава, е твърдото ни убеждение, че съвместната работа и различията в начина на мислене водят до по-добри резултати. Ние слушаме с реален интерес, поемаме отговорност, променяме статуквото и споделяме силен стремеж да постигнем нещата, докато се наслаждаваме на пътя, по който вървим. Инвестирайки в привличане, развитие и задържане на таланти, ние изграждаме ангажирани и динамични екипи с нагласа и способности да пренесем нашия бизнес в бъдещето.Ценностите, върху които създаваме отношенията помежду си и с нашите клиенти, са 
Грижа, Откритост, Ангажираност
   .


   NN ви предлага конкурентна система за възнаграждение. В нашия бизнес вие определяте до къде искате да стигнете, а в замяна ние ви предлагаме ясни правила, реални възможности за израстване и подходяща подкрепа на всяко ниво от кариерното ви развитие.


   Позициите, които NN предлага, са в сферата на животозастраховането и пенсионното осигуряване, в различни сфери на бизнеса - продажби, обслужване на клиенти, маркетинг, инвестиции, информационни технологии, развитие на продукти, човешки ресурси, обучение, администрация и др.


   Научете повече за нашия екип и за възможностите за работа при нас.
Последна промяна на: 09.08.2021 г.