Контакти

Контакти

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, а на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Повече информация за промяната на собствеността и за произтичащите от това обстоятелства за клиентите на NN в България, вижте тук.

В случай на въпроси и нужда от обслужване за животозастрахователни продукти можете да се обръщате към посочените в този сайт офиси, както и към:

В случай на въпроси и нужда от обслужване за пенсионноосигурителни продукти можете да се обръщате към посочените в този сайт офиси, както и към:

Офиси в страната