Формуляри: Животозастраховане

Формуляри: Животозастраховане

„Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Формуляри за обслужване на продукт: „Перспектива +“, „Защита +“, „PRO“, “SMART”, „NN Едно“, „Защита при злополука +“, Групова застраховка „Живот“ и допълнителни покрития, можете да намерите по-долу.


Във връзка с изискванията по FATCA, от 1 юли 2014 г. Ен Ен Животозастраховане изисква от своите клиенти информация относно свързаност със и данъчно задължение към САЩ. Повече информация има тук.

Документи

Последна промяна на: 09.08.2021 г.