Формуляри: Пенсионно осигуряване

Формуляри: Пенсионно осигуряване

 Формуляри за клиенти  

Доброволен пенсионен фонд

1NN Пенсионно осигуряване ви уведомява, че считано от 01.02.2010 г. подписът на всяка Молба-декларация за изплащане на средства от NN Доброволен пенсионен фонд, изпратена по пощата или с куриер, задължително трябва да бъде нотариално заверена. NN Пенсионно осигуряване въвежда това изискване с цел осигуряване по-добра защита на средствата на клиентите си срещу евентуални измами и неоторизирани изплащания. 

 


Формуляри за осигурителни посредници

Последна промяна на: 22.10.2021 г.