Електронни услуги в NN Пенсионно оисгуряване

Електронни услуги в NN Пенсионно оисгуряване

Възползвайте се от възможността да подадете онлайн документите, които желаете, без да посещавате наш офис. Необходим ви е само квалифициран електронен подпис.

С квалифициран електронен подпис можете да:

 1. подадете заявление за участие в NN и да станете наш клиент
 2. изтеглите средства от партидата си
 3. промените размера и периодичността на вноските по договора ви за ДПФ и да промените посочените наследници по негo
 4. актуализирате личните си данни

Как да подадете документ онлайн?

 • От менюто на услугата, която искате да ползвате, изтеглете съответния формуляр, като кликнете на линка.
 • Запазете pdf-файла на компютъра си и го разпечатайте.
 • Попълнете го на ръка – четливо и без поправки – като имате предвид указанията за попълване, ако има такива.
 • Сканирайте попълнения формуляр и го запазете на компютъра си.
 • Подпишете файла с вашия квалифициран електронен подпис.
 • Изпратете файла до Центъра за контакт с клиенти на NN на client.service@nnbulgaria.com
 • След като получим файла, той ще бъде подписан с квалифициран електронен подпис и от упълномощен представител на NN и обработен. Копие от двустранно подписания формуляр ще ви бъде изпратено за вашия архив.

За повече информация моля да се свържете с нас.
Последна промяна на: 21.10.2020 г.