Често задавани въпроси за животозастраховането

Често задавани въпроси за животозастраховането

Животозастраховане

Ние сме тук, винаги на разположение. До теб!


Как да получиш повече информация или да направиш консултация?

За съвет или консултация относно подходящ финансово-застрахователен план можеш да се свържеш с нас:

  • на безплатен телефон 0800 11 464;
  • да посетиш наш офис;
  • чрез електронната форма „Свържи се с нас”;

Какви данъчни облекчения можеш да ползваш, в случай че имаш застраховка Живот?

Можеш да намалиш до 10 % от данъчната си основа, ако имаш застраховка Живот. Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски на физически лица за лични застраховки Живот по основното покритие в общ размер до 10%.

Посочените данъчни облекчения не се ползват по отношение на премията, платена по допълнителните застрахователни покрития.

Какво се случва с парите от твоята спестовна застраховка Живот?

Твоите средства се управляват и инвестират от NN и реализират печалба. След като изтече периодът на договора (при спестовни/инвестиционни застраховки), получаваш парите си заедно с реализираната доходност. Ако междувременно настъпи застрахователно събитие, ти или посочените от теб наследници получавате договорената застрахователна сума.

Защитени ли са от инфлация натрупаните по застраховката Живот средства?

На всяка годишнина от застрахователния договор ти имаш възможност за увеличение на вноската по твоята застраховка. Увеличението на премията води до увеличение на застрахователната сума, без да са необходими допълнителни здравни изследвания или документи от твоя страна. Степента на увеличението всяка година е 5 %.

В допълнение, застрахователната сума може да бъде увеличавана и чрез тригодишно увеличение на премията. Размерът на тригодишното увеличение на премията е 25% от размера на премията за основното застрахователно покритие. Застрахователната сума може да бъде увеличавана и в зависимост от реализираната от компанията доходност. Тя се разпределя от застрахователя в полза на застраховащия след приключване на всяка финансова (календарна) година.

Как и къде да информираш за настъпило застрахователно събитие?

Необходимо е да попълниш заявление по наш образец. Заявлението и всички придружаващи го документи се подават лично или от изрично упълномощено от теб лице в наш офис. Ако документите се изпращат по пощата, това става с писмо с обратна разписка или с куриер. В този случай заявлението следва да бъде с нотариално заверен подпис.

Как да актуализираш личните си данни?

Свържи с нас на безплатен телефон 0800 11 464. Ние ще ти предложим най-удобния вариант според вида на данните, които желаеш да актуализираш.

Какви са банковите сметки за плащане на премии по рискова и спестовна застраховка Живот?

В лева:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG11UNCR96601039455004
BIC код: UNCRBGSF
Банка: ING Bank Sofia
IBAN: BG95INGB91451002260333
BIC код: INGBBGSF

В евро:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG52UNCR96601439455009
BIC код: UNCRBGSF
Банка: ING Bank Sofia
IBAN: BG24INGB91451402260317
BIC код: INGBBGSF

Какви са банковите сметки за плащане на премии по инвестиционна застраховка Живот?

В лева:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG83UNCR70001501673812
BIC код: UNCRBGSF

В евро:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG52UNCR70001501669811
BIC код: UNCRBGSF

Какви са банковите сметки за извънредна премия по инвестиционна застраховка Живот?

В лева:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG28UNCR70001501674511
BIC код: UNCRBGSF

В евро:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG30UNCR70001501673311
BIC код: UNCRBGSF

Как можеш да получиш информация за направените плащания?

Свържи се с нас на безплатен телефон 0800 11 464. Нашите консултанти ще ти дадат актуална информация за направените плащания по твоя договор.

Как можеш да получиш информация за броя на инвестиционнитe единици по твоята застраховка Живот с инвестиционен характер?

Свържи с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да получиш актуална информация за броят инвестиционни единици по твоята застраховка. Цената им можеш да проверяваш ежедневно на нашата интернет страница в секция „Стойност на инвестиционна единица”.