Животозастраховане: Подаване на оплакване

Животозастраховане: Подаване на оплакване

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно: Промените, свързани със животозастрахователната компания    

Как може да подадете оплакване?

Вашето мнение е важно за нас! Всяко споделено впечатление е ценна обратна връзка за NN и бихме желали да ви насърчим да споделяте с нас мнението си за продуктите ни и за нивото на обслужването, което получавате.

Можете да ни информирате по следните начини:

  • лично - в офисите на NN Животозастраховане;
  • на безплатен телефон 0800 11 464 в Центъра за контакт с клиенти на NN Животозастраховане;
  • онлайн посредством формата Свържи се с нас;
  • на имейл - client.service@nnbulgaria.com;
  • по пощата на адрес: гр. София 1404, бул. България 49Б;
  • писмено чрез Комисията за финансов надзор на адрес: ул. „Будапеща” №16, 1000 София.

За оплакване се приема всеки ваш писмен или устен коментар, който съдържа недоволство, възникнало във връзка с отношенията ви с NN България. Отговор от компанията ще бъде изпратен по избран от вас начин в срок до 8 календарни дни от датата на регистрация на оплакването. В случаите, в които трябва да се събере допълнителна информация срокът за отговор може да бъде удължен до 30 дни, като за това ще бъдете изрично уведомени по телефон или имейл. В случай, че оплакването е основателно, NN Животозастраховане може да предложи подходящо решение.

В случай на несъгласие с изразено становище от NN Животозастраховане в отговор на подадено от вас оплакване, можете да се обърнете към Комисията за финансов надзор или към други компетентни органи.

Анонимни оплаквания не се разглеждат. Необходимо е да бъдат посочени координати за обратна връзка с вас.

Последна промяна на: 19.07.2020 г.