Пенсионно осигуряване: Годишно извлечение

Пенсионно осигуряване: Годишно извлечение

NN Пенсионно осигуряване изпраща извлечение от пенсионноосигурителните партиди на осигурените лица веднъж годишно. 

До 31 май компанията изпраща извлечение от индивидуалната осигурителна партида на своите клиенти за предходната календарна година. Допълнителни извлечения от партидите обаче се предоставят по всяко време.

Годишното извлечение се изготвя по образец на Комисията за финансов надзор и дава информация за:

 • натрупаните средства и движенията по твоята индивидуална осигурителна партида;
 • стойността на един дял към момента на постъпване на всяка вноска по партидата;

Можеш да получиш годишното си извлечение:

 • на имейл адрес след писмено предоставено в компанията съгласие за това;
 • по пощата на посочен от теб адрес за кореспонденция

Какво е електронно извлечение от индивидуалната партида и как можеш да го получиш?

Всяка година за извлеченията от индивидуалните партиди, които осигурените лица получават по пощата, се изразходва значително количество хартия. Ние в NN бихме искали да използваме отговорно ресурсите на нашата планета. Ако споделяш нашето желание, ти можеш да заявиш желанието си да получаваш извлечение от осигурителната си партида по имейл. Електронното извлечение от партидата се изпраща на избран от теб електронен адрес и е напълно идентично с това, което получаваш по пощата. Извлечението по имейл се подписва с електронен подпис и подобно на извлечението на хартия представлява официален документ.
За да получиш по електронен път годишното извлечение от предходната година, което ще бъде изпратено в началото на настоящата, е необходимо да заявиш желанието си за това по предпочитания от теб начин:

 • като посетиш офис на NN и подпишеш заявление;
 • като подадеш заявление чрез осигурителен посредник;
 • като изтеглиш образец на Декларация за промяна на лични данни, попълниш я и ни я изпратиш подписана с твой личен електронен подпис на имейл адрес client.service@nnbulgaria.com.

В случай че имаш въпроси по извлечението от твоята осигурителна партида или по подаването на заявление за получаване на електронно извлечение, свържи се с Центъра за контакт с клиенти на NN на безплатен телефон 0800 11 464 или ни пиши на адрес client.service@nnbulgaria.com.

Как да изискаш допълнителна информация за твоята индивидуална партида?

Допълнителна информация за състоянието и движенията по твоята индивидуална партида можеш да получиш:

 • в офис на NN Пенсионно осигуряване;
 • на безплатен телефон 0800 11 464 , чрез приложението NN Онлайн. В случай че нямаш регистрация в NN Онлайн, научи как да активираш тази услуга, като ни се обадиш по телефона.

Какво съдържа извлечението от твоята партида?

За да ти помогнем да се ориентираш по-лесно в информацията, която предоставя твоето извлечение, разработихме схема на извлечение от една примерна осигурителна партида. Схемата съдържа разяснения за това какво означават данните във всяка колона на извлечението.

Какво представляват сумите с отрицателен знак в твоето извлечение?

Сумите с отрицателен знак представляват намаления на средствата по индивидуалната ти партида в резултат на корекции, извършени от Националната агенция за приходите (НАП). НАП извършва корекции, когато:

 • Вноски за един и същ осигурителен период са преведени два пъти от НАП към съответния пенсионен фонд;
 • Работодател коригира вноски за осигурени лица при извършвани проверки от данъчната администрация и констатирани несъответствия с изискванията на осигурителното законодателство;
 • Работодател коригира вноски за осигурени лица по своя инициатива.

Корекции от НАП са възможни и по други причини. За повече информация относно корекциите по индивидуалната ти партида можеш да се обърнеш към съответната териториална дирекция на НАП или към нас. Ние ще ти съдействаме, като препратим искането ти за допълнителна информация към НАП и те информираме за получения отговор.

Последна промяна на: 19.07.2020 г.