Пенсионнно осигуряване

Пенсионнно осигуряване

Средства по партида

Стремим се да те информираме за натрупаната сума и движенията по индивидуалната ти осигурителна партида задължително:

  • веднъж годишно до 31 май на съответната година. До тази дата NN Пенсионно осигуряване изпраща на своите клиенти извлечение от индивидуалната им осигурителна партида за предходната календарна година.
  • по всяко друго време в офисите на NN Пенсионно осигуряване; на интернет страницата ни, ако имаш онлайн достъп до личната партида чрез NN Онлайн, на безплатен телефон 0800 11 464. За получаването на финансова информация по телефон е необходимо да имаш комуникационна парола.

Комуникационна парола

Комуникационната парола е избран от теб код, чрез съобщаването на който при обаждане в Центъра за  контакт с клиенти можеш да получаваш информация за:

  • натрупаната сума и движенията по индивидуалната ти осигурителна партида;
  • направените осигурителни вноски;
  • реализирания доход от управлението на твоите средства;
  • размера на удържаната такса


Чрез комуникационната парола можеш да ни информираш за настъпили промени в личните ти данни.
Услугата е достъпна всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. на безплатен телефон на Центъра за контакт с клиенти на NN Пенсионно осигуряване 0800 11 464.

За да заявиш твоята индивидуална комуникационна парола, е необходимо да  попълниш секция „Комуникационна парола” в „Декларация за промяна в личните данни", която можеш да получиш в офис на дружеството или да изтеглиш от секция „Формуляри”.

Попълнената декларация се подава:

  • чрез твоя осигурителен посредник;
  • по електронен път на имейл: client.service@nnbulgaria.com чрез твой личен електронен подпис;
  • в офисите на NN Пенсионно осигуряване - лично от теб или от упълномощено от теб лице чрез нотариално заверено пълномощно;
  • по пощата или с куриер, като подписът върху заявлението се удостоверява с нотариална заверка.


За повече информация можеш да се свържеш с нас на безплатния ни телефон 0800 11 464 или да посетиш най-близкия до теб офис на NN.

Последна промяна на: 07.04.2015 г.