Пенсионно осигуряване: Електронен избор на пенсионен фонд

Пенсионно осигуряване: Електронен избор на пенсионен фонд

Ние ви предоставяме възможност електронно да заявите желание да се осигурявате в универсалния или професионалния пенсионен фонд на NN. 

Заявяването на участие по електронен път спестява време и усилия, тъй не налага посещение при нотариус. Чрез квалифициран електронен подпис и съдействие от осигурителен посредник на NN вие можете да се прехвърлите в NN УПФ или NN ППФ - бързо, лесно и сигурно!

Предимства на избора на пенсионен фонд по електронен път

Бързо

Eлектронният избор протича с няколко клика на телефона и отнема десетина минути, повечето от които за въвеждане на вашите данни от осигурителния посредник, който ви обслужва. 

Лесно

Контактът с осигурителния посредник може да се осъществи в дома, офиса, банката или на друго предпочитано от вас място. Това спестява времето и усилията за нотариална заверка на подписа. Електронният избор не изисква разходи.

Сигурно 

Платформата на NN е интегрирана с тази на утвърден издател на удостоверения за квалифициран електронен подпис, признат от Европейската комисия като доставчик на електронни удостоверителни услуги, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014. В процеса участват само осигурителни посредници, които са обучени и сертифицирани да съдействат на лицата, желаещи електронен избор на пенсионен фонд. Документите се генерират и съхраняват в среда, защитена съгласно най-високите стандарти за електронна сигурност. Даването на съгласие и електронното подписване на документи се извършва след двустепенна автентикация.

Как се осъществява електронният избор на пенсионен фонд?

За електронно заявяване на желание за избор на пенсионен фонд (УПФ/ ППФ) на NN са необходими активен имейл адрес и смартфон с интернет връзка. 

Процесът има няколко етапа:

1. Осигурителният посредник ви идентифицира с документ за самоличност. Вие подавате заявка за участие в електронния процес, а в платформата на NN се въвеждат данните, необходими за попълване на заявление за избор и договор за участие в NN УПФ или NN ППФ.
2. На посочен от вас имейл получавате линк, който води до генерираните с вашите данни документи (заявление и договор). След като се уверите в коректността на документите, вие заявявате издаване на краткосрочно удостоверение за квалифициран електронен подпис.
3. На мобилния ви телефон получавате код за подписване на заявлението и договора. Въвеждането на кода на указаното място е равносилно на подписване с квалифициран електронен подпис.
4. След като документите бъдат подписани електронно и от представител на пенсионното дружество, заявлението се регистрира с входящ номер, а вие получавате на имейл копия на подписаните документи и информационен материал „Основна информация за осигурените лица“.

С получаването на горните документи електронният процес на избор на пенсионен фонд за вас приключва. Процедурата за присъединяването ви към универсалния или професионалния пенсионен фонд на NN продължава по предвидения в нормативната уредба начин, за което ще бъдете информирани своевременно.

Допълнителна информация за електронния процес на избор на пенсионен фонд (УПФ/ ППФ) на NN можете да получите в офисите на дружеството, от осигурителните посредници на NN, и чрез Центъра за контакт с клиенти на компанията на безплатен тел. 0800 11 464.

Въпроси и отговори

Какво е удостоверение за квалифициран електронен подпис?

Това е електронен атестат, който свързва данните за валидиране на електронен подпис с физическо лице и потвърждава най-малко името или псевдонима на това лице. Удостоверението се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. Квалифицираните удостоверения за електронен подпис могат да бъдат краткосрочни (с валидност от няколко минути до няколко часа) и дългосрочни (с валидност до няколко години).
Последна промяна на: 19.07.2020 г.