Удостоверение за направени вноски

Удостоверение за направени вноски

В началото на всяка година, с оглед на възможността да ползвате годишни данъчни облекчения, можете да получавате по имейл удостоверението, което ние издаваме за направени вноски за доброволно пенсионно осигуряване и за платени премии по застраховка „Живот".
Последна промяна на: 04.11.2020 г.