NN ORANGE Club: Информация за клуба

NN ORANGE Club: Информация за клуба

Мрежата от потенциални партньори и предложения на ORANGЕ Club ще се разширява, така че в максимална степен да отговори на Вашите ежедневни планове и нужди.

Кой може да участва в ORANGE Club?

Вие вече сте част от ORANGE Club, ако сте клиент на NN Животозастраховане и/или NN Пенсионноосигуряване, и ползвате поне два продукта, предлагани от тези две компании (изключение правят клиентите, осигурени едновременно в NN Универсален пенсионен фонд и NN Професионален пенсионен фонд).

Участници в клуба могат да бъдат само физически лица, които отговарят на тези условия.

Как да проверите дали сте член на клуба?

Вие можете да проверите дали сте член на ORANGE Club, като се свържете с Центъра за контакт с клиенти на NN на безплатен телефонен номер 0800 11 464.

Каква е възможността да станете член на клуба?

Ако не отговаряте на критериите за участие, но бихте желали да се присъедините към клуба, моля да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на NN на безплатен телефонен номер 0800 11 464.

Ако отговаряте на условията за участие в ORANGE Club, но не сте получили Вашата карта, моля свържете се с нас чрез формата ни за контакти.

Последна промяна на: 14.07.2020 г.