Обслужване на клиенти: Актуализация на лични данни

Обслужване на клиенти: Актуализация на лични данни

Искаме винаги да си информиран и да получаваш актуална информация за условията по твоята застраховка Живот или за състоянието на осигурителната си партида.
Едно от важните условия за това е да разполагаме с твой актуален адрес за кореспонденция.

Как да актуализираш личните си данни?

  • Ти можеш да актуализираш личните си данни (име, адрес, лична карта и други), като попълниш писмено заявление за промяна на лични данни и го подадеш:

         -  в офисите на дружеството  ̶  лично или чрез упълномощено лице, притежаващо нотариално заверено пълномощно;

          - по електронен път на имейл: client.service@nnbulgaria.com чрез квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис; 

          - на застрахователен консултант/осигурителен посредник.

Образец на „Декларация за промяна в личните данни” може да изтеглиш оттук:

            - за клиенти на NN Животозастраховане  
            - за клиенти на NN Пенсионно осигуряване 

Клиентите на NN Животозастраховане и на NN Пенсионно осигуряване чрез обаждане в Центъра за контакт с клиенти на безплатен номер 0800 11 464, могат да актуализират телефон за контакт, както и имейл, на който желаят да получават нефинансова информация. 

Използвай и кратката ни онлайн форма, за да регистрираш/ актуализираш личните си контактни данни (имейл и телефон). Заявката ти ще бъде обработена от Центъра за контакт с клиенти на NN, веднага след нейното получаване.

Регистриране / Актуализиране на лични данни

Всички полета отбелязани с * са задължителни

Последна промяна на: 14.07.2020 г.