Ограничаване на отговорност

Ограничаване на отговорност

Прочети внимателно следните условия. С влизането си в този сайт и в неговите страници ти приемаш условията, предадени в обобщен вид по-долу. В случай че не си съгласен с тях, не ползвай този сайт и неговите страници.

NN не носи отговорност за:

  • забавяния или прекъсвания вследствие на пропадане на мрежата или дефекти в поддържащо оборудване на сайта;
  • неизпълнение от сайта, изцяло или отчасти, на функция, при която твоите инструкции не са били приети от нашата система.

При възникване на грешка, неточност или пропуск, за които си ни уведомил, ние ще се опитаме да ги отстраним. Ако не сме в състояние да отстраним грешката, неточността или пропуска в срок, ще те уведомим кога NN очаква коригиращите мерки да бъдат взети, както и когато вече са извършени.

Последна промяна на: 06.04.2015 г.