Помисли какво е важно за теб и
направи финансов план

NN предлага комплексна финансова консултация.

Защо ви е нужна тя?

Финансовите познания са необходимо условие за по-добро управление на вашите пари и подсигуряване на спокойно и сигурно бъдеще за вас и близките ви.  Едва 83% от българите обаче осъзнават нуждата от по-добро планиране на личните си финанси, тъй като го намират за сложно и неразбираемо. Тук идват на помощ квалифицираните консултанти на NN.


Как да планирате финансите си по-успешно?


Комплексно планиране или една цел да не пречи на друга

Купувате апартамент и това отнема голяма част от свободните ви пари. Това може да значи, че няма да разполагате със средства за реализиране на други,  също толкова важни за вас, житейски/инвестиционни цели, като например обучение на децата ви в чужбина след време.
Може и да не знаете, че има цялостно решение за управление на личните финанси. То включва петте основни области на финансовото планиране: пенсионно планиране, което отнема най-дълъг период от време; инвестиционно, застрахователно, данъчно, и наследствено планиране.

Планирайте адекватно и с професионална помощ

"Един любител-финансист е в състояние да нанесе щети не по-малки от тези, които може да причини един любител-лекар."   смята Олег Григоров, дипломиран финансов консултант и мениджър на агенция София в NN България.


За да вземате адекватни финансови решения, трябва да сте добре информирани. Това води до нуждата от професионалисти, на които можете да се доверите, когато става въпрос за управлението на парите ви. Консултантът може да ви помогне да планирате и откриете начини да печелите по-добре.

Заяви своята финансова консултация сега!


Преобърнете мисленето си  

"На първо място трябва да преобърнете мисленето си." смята Любка Савова, дипломиран финансов консултант в NN България.

След като платите задължителните си сметки за месеца е възможно останалата сума да ви се види недостатъчна и това да ви обезсърчи. Но все пак трябва да започнете отнякъде, ако искате да натрупате средства за реализация на бъдещите си цели. Голяма грешка е да оставяте развиването на добри навици за управление на парите "за по-късно", "когато животът стане по-лесен".


Важен е не размерът на доходите ви, а начинът, по който ги управлявате

"Размерът на приходите ти няма особено значение. Важно е човек да прилага логиката на ефективно управление на личните си средства. Не размерът на дохода е от първостепенно значение, а това да го разпределим адекватно." смята Биляна Сотирова, дипломиран финансов консултант в NN България.

 

Да увеличите парите, които печелите.

Как? Като харчите по-малко при същата заплата или като спестявате повече при по-висока заплата. А най-добре е да харчите малко при по-голяма заплата. И от получената печалба да  инвестирате.
Златната формула при управление на разходите е: 50% от заплатата да отива за базисните нужди, 30% за качество на живот и разбира се, 20% трябва да отиват за инвестиции.

За финал, финансовото планиране помага да реализирате житейските си цели чрез дисциплинирано управление на личните финанси. А с помощта на експертите от NN може да определите и подредите по важност финансовите си цели и да вземете решение  за подходящите начини за тяхното осъществяване.

Заяви безплатна финансова консултация от NN още сега и започни да се грижиш за бъдещето си.

Последвай линка
Last update: 26.08.2019