About the company

About the company

Финансови отчети

2020

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние на NN Biztosító Zrt. (Застрахователно акционерно дружество NN Унгария) към 31 декември 2020 г. (на унгарски език)

2019

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние на NN Biztosító Zrt. (Застрахователно акционерно дружество NN Унгария) към 31 декември 2018 г. (на унгарски език)
 
Доклад за платежоспособността и финансовото състояние на NN Biztosító Zrt. (Застрахователно акционерно дружество NN Унгария) към 31 декември 2018 г. (превод от унгарски на български език; в случай на разминаване между версиите на доклада на български и на унгарския език, документът на унгарски език е водещ.) 


2018


2017


2016

Last update: 10.06.2021