Investment funds of NN PRO

Investment funds of NN PRO

Инвестиционни фондове на NN PRO

Реализирането на допълнителна доходност по инвестиционната застраховка се осигурява чрез инвестиране на сумата по инвестиционната част на застраховката в дялове от инвестиционни фондове, управлявани от NN Investment Partners, BlackRock Inc. или Deutsche Bank AG.
В зависимост от рисковия профил на инвестиционната част и желаната доходност, вие можете да избирате между няколко инвестиционни фонда с различно ниво на риск.

I. Инвестиционна програма „Взаимни фондове NN IP:


Взаимни фондове, управлявани от NN Investment Partners Люксембург, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове на NN PRO:


II. Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”Last update: 19.08.2019