Investment unit value for NN PRO

Investment unit value for NN PRO

Какво е стойност на инвестиционна единица?

Стойност на инвестиционна единица е пропорционална част от нетната стойност на активите на инвестиционен фонд на застрахователя, която се закупува чрез платената от клиента периодична или еднократна премия след удържане от застрахователя на определени (встъпителни и/ или административни) такси.

Информация за инвестиционните единици по инвестиционната ви сметка можете да получите на безплатния за цялата страна телефон на NN 0800 11 464 след предоставяне на три имена и номер на застрахователна полица.

Стойностите на инвестиционните единици на  „NN SMART“ съвпадат със стойностите на инвестиционните единици на „NN PRO“.


*Investment unit value is not calculated and displayed for official holidays and for the weekends.
Investment fund Value of investment unit /euro/
Last update: 19.08.2019