Първата стъпка е да си поставиш цел, a пътят към нея е маратон


Дългосрочното финансово планиране е като пробягването на маратон. Планирането на личните средства допринася за качеството на живот, така както активният начин на живот за доброто ни здраве. Поставянето на цели, планирането, дисциплината, постоянното темпо и периодичният преглед на постигнатото са сред основните аналогии, които могат да бъдат открити между двете „дисциплини”.

Last update: 26.07.2019