Тест за финансова грамотност

Тест за финансова грамотност

Този тест ще ви помогне да установите доколко познавате основните концепции на управлението на личните финанси, както и доколко вашата самооценка отговаря на действителните ви познания.

Броят верни отговори на теста ще ви покаже какво е нивото на познания ви за управлението на личните финанси:

  • Управлявам много добре парите си
  • Управлявам сравнително добре парите си
  • Не управлявам добре парите си
  • Не се интересувам много от парични въпроси

Проверете нивото на финансовата си грамотност

Финансово бъдеще
Финансовите експерти съветват да се задели сума за спешни случаи, която да може да покрива разходите ви от 3 до 6 месеца. Вярно или невярно е твърдението?
Колкото по-рано започнете да спестявате за пенсиониране, толкова повече пари ще имате заради нарастването на сложната лихва във времето. Вярно или невярно е твърдението?
Ако всяка година спестявате по 1000 лева при 5% лихва след 30 години ще разполагате със 66 500 лева. Колко е нужно да спестявате на година, за да получите същата сума за 15 години?
Колко пари трябва да спести Тодор преди да навърши 65 години, за да има допълнителен доход от 100 лева всеки месец за периода от 65-тата и 85-тата си година (при 0% доходност в периода на получаване на пенсията)?
Спестяване
Представете си, че имате 100 лева в спестовна сметка и лихвата е 2% на година. Колко смятате, че ще имате в сметката си след 5 години, ако оставите парите да растат?
Представете си, че лихвата по спестовната ви сметка е 1,5 % на година, а инфлацията е 2% на година. Колко ще може да си купите с парите в сметката си след една година?
На Иван му предлагат два вида спестовна сметка. Едната предлага 12% лихва всяка година, а другата 1% – всеки месец. Коя оферта предлага по-висока доходност?
Инвестиране
Ако закупите акции само на една компания обикновено е по-сигурно, че ще получите доходност, отколкото ако закупите акции от взаимен фонд, който притежава акции от много компании. Вярно или невярно е твърдението?
Антон закупува финансов продукт, с който заема пари на дадена компания. Какъв продукт е закупил Антон?
На 1 януари Антон закупува акция за 10 лева. На 31 декември я продава за 11 лева. Междувременно е получил дивиденти в размер на 1 лев. Колко пари е спечелил Антон от своята акция?
Жилище
Ипотечен кредит за 15 години обикновено изисква по-високи месечни вноски от ипотечен кредит за 30 години, но общата лихва, която ще платите по ипотечния кредит за 15 години ще е по-ниска. Вярно или невярно е твърдението?
Ако плащате 5% лихва върху ипотечен кредит с анюитетни вноски за къща от 100 000 лева за 30 години, повече или по-малко от 500 лева ще плащате на месец?
Петя е заделила пари за спешни случаи. Тя също така разполага с кредитна карта, по която дължи 3 000 лева и има допълнителни 3 000 лева в банка, които печелят 0,5 % на година. Какво би трябвало да направи Петя?

Резултат

Към пътуването в света на личните финанси
Последна промяна на: 06.07.2020 г.