Финансово планиране

Финансово планиране

Какво е финансово планиране и защо имам нужда от него?

Финансовото планиране ви помага да реализирате житейските си цели чрез подходящо управление на личните си финанси. С помощта на експертите от NN ще можете да идентифицирате и приоритизирате вашите средносрочни и дългосрочни финансови цели и да вземете решение за подходящия начин за тяхното постигане.

Какви са ползите от индивидуалното финансово планиране?

  • Вие сами вземате информирани решения на базата на анализ и оценка на настоящите си цели, желания и възможности
  • Изготвеният финансов план е персонализиран и съобразен с вашите потребности
  • Получавате експертен съвет за начина, по който можете да постигнете личните си цели чрез подходящо управление на личните финанси сега и в бъдеще


NN България ви предлага цялостно решение – комплексно финансово консултиране в петте области на финансовото планиране:

  • пенсионно планиране
  • инвестиционно планиране
  • застрахователно планиране и управление на риска
  • данъчно  планиране
  • наследствено планиране

*Консултирането в областите на наследствено и данъчно планиране се ограничава до предлаганите от NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване продукти и се базира на приложимото към момента законодатество в Република България.

Към пътуването в света на личните финанси

Последна промяна на: 23.08.2016 г.