Финансово планиране

Финансово планиране

Кога да си направя застраховка Живот и колко голямо да е покритието?

Наличието на застраховка Живот ни осигурява финансова сигурност, но началната дата, продължителността и размера на обезщетението, което предполага застраховката, зависят преди всичко от индивидуалните ни особености. Счита се, че най-доброто време за сключване на застраховка Живот съвпада с първия повратен момент в живота на човек, когато се повишава финансовата му отговорност спрямо трети лица. Такива събития са сключването на брак, вземането на ипотечен кредит, раждането на дете.

Да омекотим удара

Животозастраховането е финансов продукт, който осигурява изплащане на ползващите лица на застрахователна сума - наведнъж или на части, в случай на неочаквана смърт на застрахованото лице.

С нарастването на финансовата отговорност, която лежи на плещите ни, поради покупка на имот, раждане на дете или друго важно събитие, нараства и необходимостта от застраховката Живот – необходимост от осигуряване на спокойствие, че можем да обезпечим финансовите си ангажименти, дори и нещо да се случи с нас. Въпреки че няма гаранции за защита срещу обратите на съдбата, застраховката Живот се приема като омекотяващ удара фактор.

Да определим размера на застрахователното покритие

Има два подхода при определяне на индивидуалното застрахователно покритие.

Първият от тях изисква да умножим брутния си годишен доход по броя на годините, за които търсим защита. В зависимост от предпочитанията, периодът, който искаме да обезщетим, може да продължи до изплащането на къщата, до приключване образованието на децата или до пенсиониране.

Вторият подход изисква предвиждане на бъдещи обстоятелства. Човек може да калкулира настоящите си разходи, после да добави събитията, които е вероятно да се случат в бъдеще (като покупка на по-голям дом, такси за образованието на децата или по-високи медицински разноски за напредналата си възраст), за да достигне до числото, което иска да гарантира.

Понякога потребностите намаляват, а друг път - растат

Струва си да преразглеждаме индивидуалните си потребности на годишна база, за да сме сигурни, че сме си осигурили подходящото застрахователно покритие. Ако децата са се изнесли от дома и вече са самостоятелни, може да се окаже добра идея да намалим размера на застрахователното си покритие. Ако доходите на домакинството се увеличават, вероятно е време да помислим за увеличение на покритието. Когато регулярно актуализираме списъка с потребностите си, намаляме възможността да не сме се застраховали достатъчно добре или да внасяме прекалено висока сума.

Последна промяна на: 23.03.2015 г.