Колко струват важните неща?

Колко струват важните неща?

Въпроси към Пламен Бочев, дипломиран финансов консултант и специалист „Обучение и развитие“ в NN България

Преди време всички говореха, че швейцарският франк и златото са нещата, на които винаги трябва да заложиш, каквото и да става. Промени ли се ситуацията? Кои са активите, в които си струва да се инвестира?

П.Б. Принципът при инвестирането е, че човек влага пари в някакъв актив, т.е. купува го с очакването, че в бъдеще той ще увеличи стойността си, и продавайки го, ще има възможност да се обогати - да направи положителна разлика или положителна доходност.

Цената на всеки един актив и на всяко нещо, което съществува на този свят, се променя - както нагоре, така и надолу.

Например златото изживя своя пик през 2011 година, когато цената му на световните пазари надмина 1 900 долара за тройунция. Впоследствие ценният метал понижи цената си и в момента е на цена около 1 500 долара за тройунция, но няколко години се движеше в коридор между 1 200 и 1 400 долара за тройунция.

Възможно е да закупим злато, когато цената му е била 1 900 долара за тройунция и след това цената му да падне на 1 200 долара за тройунция. Това означава, че дори при актив като златото може да реализираме отрицателна доходност и да загубим част от инвестираната сума за определен период от време.В какво би посъветвал хората да инвестират?

П.Б. Бих препоръчал участие във фонд, взаимен фонд. Основният принцип за управление на фондове е диверсификация. Това означава, че ти имаш възможност с една вноска да инвестираш в много активи – в различни държави, сектори, компании и т.н. , т.е. закупуваш части от тези активи и по този начин намаляваш значително риска от загуба.

Защото няма как цената на всички активи да тръгне надолу?

П. Б. Да. Част от парите ти могат да бъдат в акции, а друга част - в облигации. Има взаимни фондове, които специализират било в акции, било в облигации, но в по-голямата си част са балансирани – в някакво съотношение между акции и облигации.

Защо това е така?! Защото акциите и облигациите по принцип са двете основни ценни книги, които се използват за инвестиране на финансовите пазари.

Облигациите ти дават повече сигурност или съхраняват главницата на твоята инвестиция, но са по-малко доходоносни.

Акциите са тези, които ти дават по-висока доходност, но обичайно срещу по-висок риск.

В зависимост от съотношението им се оформя и профила на фонда – например, ако акциите са повече в един портфейл, това означава, че фондът е по-рисков. Ако акциите са по-малко, а облигациите са повече, това означава, че фондът е по-ниско рисков.

А какво би казал за любимата на българите инвестиция в недвижими имоти?

Да, традиционно в България вярваме, че закупуването на имот е добра дългосрочна инвестиция и това, разбира се е вярно, когато става въпрос за добро строителство и атрактивна локация. Тук, разбира се, отново трябва да отчетем факта, че пазарните цени се променят и във времена на криза цените на имотите могат да вървят стремглаво надолу, какъвто беше случаят след 2009 г. Пазарът в момента е във възходяща фаза, но не можем да кажем колко дълго ще продължи това.

Важно е също така да обърнем внимание на факта, че закупуването на имоти с кредит означава заплащане на много по-висока от реалната цена, без да броим текущите разходи, като данъци, ремонти, разходи за поддръжка и др.

А какво можем да кажем за инвестициите в пощенски марки, монети, колекции, и т.н. - това актуално ли е?

П.Б. Да, това са съществуващи възможности – така наречените алтернативни инвестиции.

Всяка форма на колекционерство е алтернативно инвестиране, защото колекционерите вярват, че колекциите им, или поне тези, които са с по-уникален профил, във времето увеличават своята цена. Така след време, когато се продадат, те биха могли да донесат немалък доход.

Ако човек е колекционер и е наясно с материята, за него тази инвестиция има смисъл. В този случай, вероятно, той би имал приложими критерии за оценка кои са монетите или марките, или антиките, в които си струва да инвестира. Ако, обаче, човек не разбира от съответната материя, препоръката ми е изобщо да не влиза в алтернативните възможности. По-добре да търси други варианти за инвестиции.

Кои събития могат да застрашат важните
неща в живота ни

Как да управляваме рисковете, свързани с важните неща в живота ни

Кои са важните неща в живота ни, за които трябва да имаме финансов план

Последна промяна на: 12.02.2020 г.