Колко струват важните неща?

Колко струват важните неща?

Съветите на Емилия Трухчева, дипломиран финансов консултант и мениджър на агенция в NN България

Всеки родител иска най-доброто за детето си. Да бъде щастливо, успешно и свободно да осъществява мечтите си. А всяка мечта има своето финансово измерение. Как тогава да отгледаме деца, които имат способността да следват мечтите си?

За възпитанието и парите

Всеки родител, който иска да отгледа финансово независими деца, е добре да познава и използва възможностите, които финансовото планиране предоставя. Става дума за целенасочена и последователна работа, която да помогне на детето да изгради устойчиви финансови навици. Ако парафразираме прочутото правило на 4-те „П“, можем да кажем, че правилното планиране препятства провала.

Какви стъпки да планираме, за да подготвим детето за света на парите?

Децата приемат за даденост парите и свикват с тях от най-ранна детска възраст. Те от опит знаят, че парите им дават свобода и възможност да получават желаните от тях неща. Сигурно повечето родители ще се съгласят, че парите са средство, а не самоцел. Но как да научим децата си да мислят и действат така? За да успеем в това, ние като родители трябва да демонстрираме правилно отношение и поведение спрямо парите. Личният пример възпитава най-добре. Ако ние управляваме разумно приходите и разходите си, ако сме отговорни към това, което печелим и харчим, ако децата ни ежедневно растат с такъв пример пред очите си, те също ще растат отговорни и с усещане, че могат да управляват успешно това, което имат.

Джобните пари

Когато детето е по-малко, е добре да има дневен бюджет, т.е. джобни, които да получава всеки ден. С порастването си е добре постепенно да го научим да поема отговорност за средствата, които получава за по-дълъг период от време, т.е. можем да започнем да даваме джобните на седмична база. В този случай седмичният бюджет може да бъде атрактивно предизвикателство за детето. То ще има свободата да прецени дали и за какво иска да спести пари. Това може да е подарък за любим човек или нещо с по-голяма стойност за самото него. След този етап, когато детето вече е достатъчно зряло, месечният бюджет е добра форма на възпитание.

Важно е да наблюдаваме детето, да преценяваме кога е готово за следващия етап и да го насърчаваме за това. И да не се страхуваме от грешки. Не сме застраховани от такива, както във всичко друго, но постоянството винаги се възнаграждава.

Подкрепа за децата

Едновременно с изпълнението на нашата родителска роля да научим децата си на разумно отношение към парите, би било удачно да подкрепим своите деца финансово и като обезпечим необходимите средства за успешно начало на техния самостоятелен живот. Разбира се, разумно и според нашите възможности. Ако детето е научило важните правила за отношението към парите и ние, като родители, сме му помогнали да разкрие своите възможности чрез подходящо образование, почти сигурно е, че то ще израсне достоен човек. Когато нашите деца са образовани, те имат възможности за реализация, която ще ги направи стойностни хора. А тогава ние, като родители, ще се чувстваме спокойни за бъдещето им и доволни, че сме изпълнили най-важната си мисия. Кога е време да започнем да спестяваме за бъдещето на детето?

Колкото по-рано започнем, толкова по-добре. Идеалният момент за начало на грижата за детето чрез програми за натрупване на средства, е неговото раждане. Съществуват разнообразни възможности за спестяване, които са гъвкави и допускат прекъсване за определени периоди от време. Така можем да посрещаме увеличени разходи в някои етапи от живота – нашия и не детето - без да губим възможността да продължим да спестяваме в следващ подходящ момент.

В днешно време, когато образованието става все по-ценно, но и все по-скъпо, откриването на подходящите решения за добър старт в живота и тяхното финансово обезпечаване става ключово. И накрая ще завърша с един цитат на Франклин Рузвелт: „ Не можем да подготвим бъдещето за децата си, но можем да подготвим децата си за бъдещето“.

Кои събития могат да застрашат важните
неща в живота ни

Как да управляваме рисковете, свързани с важните неща в живота ни

Кои са важните неща в живота ни, за които трябва да имаме финансов план

Последна промяна на: 04.02.2020 г.