Колко струват важните неща?

Колко струват важните неща?

Разговор с Емилия Трухчева, дипломиран финансов консултант и мениджър на агенция в NN България

Защо трябва да плащаме данъци и има ли законни начин да плащаме по-малко?

Е.Т. Данъците са цената, която ние плащаме, за да живеем в цивилизовано общество. Държавата дава законова възможност в определени случаи да плащаме по-малко данъци.

Има ли някаква уловка в законното неплащане на данъци? Как можем да спестяваме данъци по съвсем легален начин?

Е. Т. Като поемем грижата за определени неща в живота си и така освободим държавата от част отговорностите й. Това е механизъм, чрез който държавата разпределя отговорността между себе си и нас. Всъщност данъчните облекчения са именно това – стимули, дадени от закона за насърчаване на определено поведение. Какви ще бъдат те в конкретната година става ясно с ежегодното актуализиране на закона за данъчните облекчения, насочени към физически и юридически лица.

За какво има данъчни облекчения? За застраховките има ли?

Е. Т. Налице са различни възможности. Съществува например възможност, която се отнася до млади семейства, които живеят в единствено жилище, закупено с кредит. Лихвите по кредит в размер до 100 000 лева могат да намалят годишната данъчна основа на семейството и така то да плати по-малко данък. Друга възможност е, ако сме родители на деца до 3 годишна възраст. Трета възможност е свързана с безналичните плащания - хората, които получават доход безкасово и го изразходват безкасово, също могат да намалят годишния си данък. Чрез така нареченото закупуване на стаж данъкът също може да бъде намален. Списъкът с изброените възможности не е изчерпателен.

Други две възможности, които ни спестяват средства сега и едновременно с това ни помагат да разполагаме с повече за бъдещите ни житейски цели са доброволното пенсионно осигуряване и застраховката живот. При всяка от тези възможности платените премии могат да намалят годишната данъчна основа на човек с до 10%.

Много хора ще си кажат „Това е символично намаление“?

Е.Т. Да, казват си го. Друго, което може да се чуе, е, че всъщност това не е намаляване, а отлагане на данъка. Моето мнение е, че човек влага немалка част от своето време, за да изкарва пари, които да харчи по своя преценка. Наистина ли има пренебрежимо малки величини, когато става дума за моето време и за моите пари?

Ако има законна възможност да не дам част от моите пари на Държавата, ще имам избор какво друго, полезно за мен самия, да направя с тях. Така ще мога да ги пренасоча към нещо, което аз желая или от което имам нужда сега или в бъдеще.

Кои събития могат да застрашат важните
неща в живота ни

Как да управляваме рисковете, свързани с важните неща в живота ни

Кои са важните неща в живота ни, за които трябва да имаме финансов план

Последна промяна на: 04.02.2020 г.