Колко струват важните неща?

Колко струват важните неща?

Съветите на Емилия Трухчева, дипломиран финансов консултант и мениджър на агенция в NN България

Дали, какво и кога си струва да застраховаме?

Застраховането е моята оценка и самооценка за това доколко, ако ми се случат неща, които не зависят от мен, мога да се справя с финансовите последици. Т.е. мога ли да компенсирам финансово последиците от събитие, което не зависи от мен?! Откраднаха ми колата, наводниха ми жилището, разболях се, не съм жив… Този въпрос възниква и тогава, когато човек оценява собствената си значимост за хората около него и му е важно как ще се справят при определени обстоятелства тези, чието нормално съществуване зависи от доходите, които той самият създава.С други думи, въпросът е как да направим така, че дори да ни се случи нещо лошо, хората, които разчитат на нас да посрещнат по-леко финансовите последици
, но и как ще посрещнем ние самите събития, които биха се отразили отрицателно върху нашето здраве и способността ни да генерираме доходи. Правилото е просто. Независимо дали имам или нямам спестени пари, ако аз съм значим за някого, включително за себе си или за други хора, защото живеем и случваме неща с доходи, които аз изкарвам, тогава аз застраховам себе си.

Всъщност застраховането е своеобразно споделяне на отговорност. Ние се застраховаме и така прехвърляме част от нашата отговорност към застрахователя. Човек може да планира и управлява събитията, в живота си, но само донякъде - не мога да накарам земетресенията да спрат, не мога да накарам крадците да не ми крадат колата, и т.н. Затова е по-добре човек да заплаща поносима сума, месечно или годишно – вариантите са много, срещу гаранцията, че, ако му се случи нещо, няма да е сам (поне финансово) в подобна ситуация.

Кой е най-подходящият инструмент за управление на риска в подобни случаи? Колко струва една застраховка?

В зависимост от целите, които си поставя човек подходящият инструмент може да бъде различен. Често можем да чуем, че застраховките са излишен лукс. Това не отговаря на истината. Застраховките „Злополука“, например, са на съвсем достъпна цена. Рисковете, които те покриват, са свързани със злополука – смърт, трайна нетрудоспособност, хирургическо лечение, болничен престой, и т.н. Това е вариант за хора, които нямат възможност да отделят повече средства, но имат отговорност към себе си и хората около тях.

Има ли смисъл човек да се застрахова заради това, че е изтеглил кредит?

Когато човек изтегли кредит, този кредит става негов пасив. Пасивите се наследяват, т.е. ако нещо се случи с нас, нашите наследници ще трябва да изплащат нашите задължения. По тази причина изтеглен ли е кредит, застраховката Живот става задължителна. Най-добре е да изберем индивидуална програма, по която да се застраховаме, съобразно нашите собствени нужди. Какво е по-различното, ако изберем индивидуален план спрямо колективна застраховка? Колективните застраховки понякога имат изключени рискове, т.е. в определени ситуации не дават защитата, която е необходима. Индивидуалната застраховка гарантира, че няма да има неприятни изненади и ще получим обезщетение във всеки един от случаите, в които сме избрали да ползваме защита.

Има ли безсмислени застраховки?

Безсмислени са всички застраховки, за които даваме пари, защото са ни казали от някоя институция, че струва „само“ 1 лев, или „само“ 5 лева на месец. В този случай ние плащаме, без обаче да знаем какво точно ще получим срещу парите си.

Кои събития могат да застрашат важните
неща в живота ни

Как да управляваме рисковете, свързани с важните неща в живота ни

Кои са важните неща в живота ни, за които трябва да имаме финансов план

Последна промяна на: 12.02.2020 г.