Правна информация

Правна информация

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право с всички запазени права. Ти можеш да зареждаш или да отпечатваш отделни страници и/или раздели, при условие че не премахваш бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Ти не можеш да възпроизвеждаш (цялостно или на части), да предаваш (по електронен или друг начин), да модифицираш, да свързваш или използваш за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително писмено разрешение на NN.

Отговорност

NN поддържа информацията на този сайт, като последната дата на актуализация е посочена на всяка страница. Потребителят сам е отговорен за своята интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Последна промяна на: 11.11.2020 г.