Животозастраховане от NN България

Животозастраховане от NN България

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Инвестиционна
единица на NN Едно

Стойността на инвестиционната единица е пропорционална част от нетната стойност на активите на инвестиционен фонд, която се закупува чрез заплатена премия след удържане на определени такси.

Виж всички стойности
Стойност на инвестиционна единица за 25.01.2022 г.
NN Нискорисков инвестиционен фонд
1.38310 €
NN Балансиран инвестиционен фонд
1.51434 €
NN Агресивен инвестиционен фонд
1.77941 €
Защитен Микс 70
0.93787 €
NN Инвестиционен фонд "Стоки и суровини"
0.77868 €
NN Инвестиционен фонд "Парични пазари"
0.97720 €

Инвестиционна единица на NN PRO

Стойността на инвестиционната единица е пропорционална част от нетната стойност на активите на инвестиционен фонд, която се закупува чрез заплатена премия след удържане на определени такси.

Виж всички стойности
Стойност на инвестиционна единица за 25.01.2022 г.
NN PRO Нискорисков инвестиционен фонд
1.04459 €
NN PRO Балансиран инвестиционен фонд
1.19082 €
NN PRO Агресивен инвестиционен фонд
1.40850 €
NN PRO Инвестиционен фонд "Стоки и суровини"
1.18886 €
NN PRO Инвестиционен фонд "Парични пазари"
0.98860 €

От какво се нуждая?

Имам цели и спестявам за тях

Имам цели и спестявам за тях

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Търся защита срещу неблагоприятни събития

Търся защита срещу неблагоприятни събития

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Искам да се погрижа за децата и близките си

Искам да се погрижа за децата и близките си

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Искам да живея добре и след пенсиониране

Искам да живея добре и след пенсиониране

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Важно е да помисля за здравето си

Важно е да помисля за здравето си

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Какво е застраховка Живот и защо имам нужда от нея?

Застраховката Живот служи като предпазна мрежа за семейтвото ни, в случай че поради някаква причина вече не можем да се грижим за тях. На пазара съществува богато разнообразие от застрахователни полици и видове покрития.

Научи повече

Кога да си направя застраховка Живот и колко голямо да е покритието?

Наличието на застраховка Живот ни осигурява финансова сигурност, но началната дата, продължителността и размера на обезщетението, което предполага застраховката, зависят преди всичко от индивидуалните ни особености.

Научи повече

Последна промяна на: 18.07.2020 г.