Финансови отчети на NN Животозастраховане

Финансови отчети на NN Животозастраховане

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Финансови отчети

2020

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние на NN Biztosító Zrt. (Застрахователно акционерно дружество NN Унгария) към 31 декември 2020 г. (на унгарски език)

2019

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние на NN Biztosító Zrt. (Застрахователно акционерно дружество NN Унгария) към 31 декември 2019 г. (на унгарски език)  

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние на NN Biztosító Zrt. (Застрахователно акционерно дружество NN Унгария) към 31 декември 2019 г. (превод от унгарски на български език; в случай на разминаване между версиите на доклада на български и на унгарския език, документът на унгарски език е водещ.) 

2018

2017


2016

Последна промяна на: 10.06.2021 г.