Управленски екип на NN Животозастраховане

Управленски екип на NN Животозастраховане

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Управленски екип

Николай Стойков

Главен изпълнителен директор на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София  КЧТ

Николай Стойков е главен изпълнителен директор на NN Пенсионноосигурително дружество ЕАД и на NN Животозастраховане в България. Започва да работи в компанията през 1994 г. като директор „Финансови пазари” в ING Bank. Преди това трудовият му път минава последователно през Министерство на Финансите, Булбанк и Хиосбанк. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност Международни икономически отношения. Кариерата му е съпътствана от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри към INSEAD, Франция. Ръководи NN Пенсионноосигурително дружество и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г. Николай Стойков е член на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България.

Анастас Петров

Търговски директор на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София КЧТ

Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионноосигурително дружество ЕАД от септември 2009 г. и търговски директор на NN Животозастраховане от януари 2012 г. Своята кариера в компанията той започва през април 2003 г. като началник на отдел „Управление на инвестициите" на NN Пенсионно осигуряване. Анастас Петров има значителен опит във финансовата сфера от работата си в СИБАНК в София, където последователно ръководи управление „Ликвидност” и отдела за „Корпоративни клиенти” на финансовата институция. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на Комитета по инвестиции и капиталови пазари в асоциацията.

Венета Манова

Главен риск мениджър на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София КЧТ

Венета Манова започва своето професионално развитие в компанията през 2007 г. като мениджър, „Оперативен риск” в ING Insurance България. Преди това тя заема позицията „Вътрешен одитор” съответно в ING Банк и в Банка Пиреос България. Венета има завършена магистърска степен по специалностите „Международни икономически отношения” и „Счетоводство и контрол” от Университета по национално и световно стопанство в София. През 2010 г. тя получава професионална квалификация за сертифициран вътрешен одитор от Глобалния институт на вътрешните одитори в САЩ (the IIA, USA). Наред с това тя е сертифицирана от същия институт и в областта на Самооценка на рисковете и контролите. От месец май 2015 г. Венета заема позицията „Риск мениджър” на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане в България.

Мая Русева

Началник „Правен и регулативен” отдел на
на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София КЧТ

Мая Русева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2002 г. като юрист на компанията. От януари 2007 г. тя е началник на отдел „Правен и регулативен” на NN Пенсионно осигуряване и на NN Животозастраховане. Преди това работи в Агенцията за приватизация. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Преминала е специализирано обучение в Аdam Smith Institute London.

Диляна Димитрова Милева

Финансов мениджър на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София КЧТ

Диляна Милева се присъединява към екипа на компанията през 2005 година като вътрешен одитор, а впоследствие заема позицията финансов контрольор. От декември 2007 година тя е финансов мениджър на NN България. Преди това е заемала длъжности като финансов мениджър и главен счетоводител в Американската търговска камара в България, както и компании от производствения сектор и търговията. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“. Притежава сертификат и е член на Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (ACCA).

Последна промяна на: 03.08.2020 г.