Управленска структура на NN Животозастраховане

Управленска структура на NN Животозастраховане

Главен изпълнителен директор на NN Животозастраховане

Николай Стойков

Николай Стойков започва своята кариера в NN през 1994 г. като директор „Финансови пазари” в ING Bank. Преди това той е работил последователно в Министерство на финансите, Булбанк и Хиосбанк. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност Международни икономически отношения. Професионалното му развитие е съпътствано от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри към INSEAD, Франция. Ръководи NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г.

Представляващи NN Животозастраховане лица

Дружеството се представлява заедно от всеки две от лицата:

Николай Стойков Стойков – Главен изпълнителен директор
Анастас Атанасов Петров - Директор Продажби
Диляна Димитрова Милева – Финансов мениджър
Мая Иванова Русева - Началник отдел „Правен и регулативен”
Венета Ангелова Манова - Главен риск мениджър

Последна промяна на: 03.07.2020 г.