Застрахователни планове от NN България

Застрахователни планове от NN България

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Основни продукти

Инвестиционен план NN PRO

 

Научи повече

Спестовно - осигурителен план Перспектива

 

Научи повече

Рисково - осигурителен план Защита +

 

Научи повече

Застраховка Защита при злополука

 

Научи повече

 Рисково -  
осигурителен план  
С NN на път

 

Научи повече

Инвестиционен план NN Eдно

 

Научи повече

Финансов план за задържане на ключови служители

 

Научи повече

Групова застраховка Живот за служители

 

Научи повече

Основните застрaхователни планове могат да се комбинират с допълнителни опции за защита.

Допълнителни покрития

Загуба на живот в следствие на злополука

 

Научи повече

Трайна нетрудоспособност в следствие на злополука

 

Научи повече

Освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност

 

Научи повече

Тежки
заболявания

 

Научи повече

Хирургическо
лечение

 

Научи повече

Болничен
престой

 

Научи повече
Последна промяна на: 16.07.2020 г.