Застрахователни планове

Застрахователни планове

Групова застраховка „Живот“ за служители

Този финансов план е подходящ за компании, които оценяват необходимостта от застрахователна защита за служителите си; оценяват рисковете, на които са изложени (определени) служители по време на работа; и искат да повишат ангажираността на персонала. Застрахованите лица или техните наследници получават финансова подкрепа в най-трудните моменти.

Условията

 • Работодателят определя застрахованите лица - служители от определен отдел, служители, изложени на по-висок риск, или всички служители.
 • Той посочва покритите рискове и обхвата на застрахователното покритие.
 • Работодателят дефинира и размера на застрахователната вноска или размера на застрахователната сума.
 • Застрахованите лица са група лица на трудов договор или договор за управление с работодателя.

Какви рискове се покриват?

 • смърт на застраховано лице;
 • смърт на застраховано лице вследствие на злополука;
 • трайна неработоспособност в резултат на заболяване;
 • трайна неработоспособност в резултат на злополука;
 • временна неработоспособност в резултат на заболяване,
 • временна неработоспособност в резултат на злополука;
 • хирургическо лечение на застраховано лице в резултат на злополука;
 • фрактура на застраховано лице в резултат на злополука;
 • болничен престой на застраховано лице, наложен вследствие на злополука;
 • настъпване на едно от следните тежки заболявания със застраховано лице: болест на Алцхаймер; бъбречна недостатъчност (краен стадий); доброкачествен тумор на мозъка; загуба на говор; загуба на слух; изгаряния от трета степен; имплантиране на байпас на коронарните артерии; инфаркт на миокарда; кома; множествена склероза; мозъчен удар; парализа; болест на Паркинсон; рак (злокачествени новообразувания); слепота; трансплантация на жизненоважен орган.
Застрахователна премия

 • Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено на вноски (месечно, тримесечно, шестмесечно).
Ограничаване на отговорност


Условията на застраховката, описани по-горе, не са изчерпателни. Всички условия на Групова застраховка „Живот“ са описани подробно в „Общи условия по Групова застраховка „Живот” и във всеки конкретен договор. Преди сключването на договор за застраховка NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в „Общи условия по Групова застраховка „Живот”, в това число с последиците от неплащане на премията и спирането на носене на риска от страна на застрахователя.

Последна промяна на: 03.04.2015 г.