Групова застраховка „Живот“ за служители

Групова застраховка „Живот“ за служители

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Този финансов план е подходящ за компании, които оценяват необходимостта от застрахователна защита за служителите си; оценяват рисковете, на които са изложени (определени) служители по време на работа; и искат да повишат ангажираността на персонала. Застрахованите лица или техните наследници получават финансова подкрепа в най-трудните моменти.

Условията

 • Работодателят определя застрахованите лица - служители от определен отдел, служители, изложени на по-висок риск, или всички служители.
 • Той посочва покритите рискове и обхвата на застрахователното покритие.
 • Работодателят дефинира и размера на застрахователната вноска или размера на застрахователната сума.
 • Застрахованите лица са група лица на трудов договор или договор за управление с работодателя.

Предимства на финансовия план за работодателя

 • Стимулира мотивацията и задържането на служителите
 • Грижа за живота и здравето на служителите
 • Превенция при искове
 • Предимство на трудовия пазар
 • Възможност за ползване на данъчно облекчение
 • Възможност за избор на застрахователно покритие – основно и допълнителни

Предимства на финансовия план за служителя

 • Служителят получава финансова подкрепа при настъпване на различни неблагоприятни събития, свързани със здравето и работоспособността
 • Обезпечава финансова подкрепа за семейството на служителя

Какви рискове се покриват?

По отношение на основното застрахователно покритие са възможни следните варианти (всяко покритие може да има различна застрахователна сума):

 • Смърт вследствие на заболяване
 • Смърт вследствие на заболяване и смърт вследствие на злополука
 • Смърт вследствие на заболяване и смърт вследствие на злополука, предизвикана от пътно-транспортно произшествие (ПТП)
 • Смърт вследствие на заболяване, смърт вследствие на злополука и смърт вследствие на злополука, предизвикана от пътно-транспортно произшествие (ПТП)

Допълнителни покрития, които могат да се добавят към основното, са:

 • Трайно намалена (над 70%) работоспособност вследствие на заболяване
 • Трайно намалена работоспособност (над 50%) вследствие на злополука
 • Временна загуба на работоспособност вследствие на заболяване (> 30 дни)
 • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука (> 20 дни)
 • Болничен престой (=,> 4 дни) вследствие на заболяване
 • Болничен престой вследствие на злополука (=,> 4 дни)
 • Хирургическо лечение, наложено вследствие на заболяване
 • Хирургическо лечение, наложено вследствие на злополука
 • Фрактура вследствие на злополука
 • Настъпване на едно от следните тежки заболявания със застраховано лице: болест на Алцхаймер; бъбречна недостатъчност (краен стадий); доброкачествен тумор на мозъка; загуба на говор; загуба на слух; изгаряния от трета степен; имплантиране на байпас на коронарните артерии; инфаркт на миокарда; кома; множествена склероза; мозъчен удар; парализа; болест на Паркинсон; рак (злокачествени новообразувания); слепота; трансплантация на жизненоважен орган

Застрахователна премия 

 • Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено на вноски (месечно, тримесечно, шестмесечно).

Срок на застраховката

Застрахователният договор се сключва за срок от една година, освен ако не е уговорено друго.

Ограничаване на отговорност

Условията на застраховката, описани по-горе, не са изчерпателни. Всички условия на Групова застраховка „Живот“ са описани подробно в „Общи условия за Групова застраховка „Живот” и във всеки конкретен договор. Преди сключването на договор за застраховка NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в общите условия, в това число с последиците от неплащане на премията и спирането на носене на риска от страна на застрахователя.

Последна промяна на: 19.07.2020 г.