Инвестиционен план „NN Едно”

Инвестиционен план „NN Едно”

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е Инвестиционен план „NN Едно”?

Уважаеми клиенти,
Финансово-застрахователен план „NN Едно“ вече не се предлага. Ако желаете да планирате личните си финанси чрез застраховка „Живот“ с инвестиционен фонд, можете да се запознаете с условията на финансово-застрахователните планове „NN PRO“ и „NN SMART“.
При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на NN България на безплатен тел. 0800 11 464.

„NN Eдно” е финансово решение, което съчетава предимствата на традиционните застрахователни планове (защита от непредвидени обстоятелства) с възможността за  инвестиции на международните финансови пазари. Тук можеш да избираш вида на инвестицията и степента на риск  при съответните нива на доходност.

Как функционира този план?

 • Вноските, които правиш за тази застраховка, се разпределят в рискова и инвестиционна част.
 • При загуба на живот на застрахования компанията гарантирано изплаща сумата, предвидена в рисковата част, като към нея се добавят натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
 • При изтичане срока на застраховката получаваш натрупаните средства от инвестиционната част с реализираната върху тях доходност, което означава възможност за по-висока финална сума.
 • Оптималното управление на твоите средства, внесени в инвестиционната част, е гарантирано от дългогодишният международен опит на NN Investment Partners, които управляват фондовете, в които инвестираш. Те ще бъдат инвестирани съобразно избраната от теб инвестиционна програма.

Избери подходящата инвестиционна програма

 • Нискорискова – всички твои средства ще бъдат инвестирани в нискорискови активи (нискорискови облигации и други инструменти на паричния пазар).
 • Балансирана – част от твоите средства се инвестират във високорискови, но доходни активи (акции и облигации на глобалните финансови пазари), а останалата част – в нискорискови активи.
 • Агресивна – по-голямата част от средствата ти ще бъдат инвестирани във високорискови активи, предоставящи възможност за по-висока доходност.
 • Стоки и суровини – част от твоите средства ще бъдат инвестирани в алтернативен клас активи (стоки и суровини).
 • Парични пазари – твоите средства ще бъдат инвестирани в краткосрочни инструменти на паричния пазар с ниско ниво на риск, с цел запазване на номиналната стойност на инвестицията.

Условията

 • Срокът на застраховката е между 10 и 35 години.
 • Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Плащането е еднократно или периодично – с годишни, полугодишни, тримесечни или месечни вноски.

Какви са предимствата?

 • Ползваш данъчни облекчения, като годишната данъчна основа се намалява с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие през изтеклата година (в размер до 10% от размера й). Това облекчение се отнася както за рисковата, така и за инвестиционната част.
 • При предсрочно прекратяване на застраховката можеш да получиш част от натрупаните в инвестиционната сметка суми, като конкретният им размер зависи от момента на прекратяването и стойността на натрупаната инвестиция.
 • При предсрочно използване на част от натрупаните средства застрахователната защита се запазва в пълен размер.

Какви рискове още могат да бъдат покрити?

Към основния застрахователен план могат да бъдат добавени допълнителни опции за защита от различни рискове, които дават възможност за увеличаване размера на гарантираното плащане.

Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете:

 • смърт вследствие на злополука;
 • трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
 • освобождаване от премия при трайна  нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 •  хирургическо лечение;
 • болничен престой.

Защо да избера „NN Eдно”?

 • Защото имаш пълен контрол над нивото на застрахователна защита, начина и периодичността на плащане на застрахователните премии.
 • Изборът на инвестиционни фондове също е изцяло твой, като по всяко време можеш да наредиш прехвърлянето и пренасочването на средствата от един в друг фонд.
 • Можеш да увеличаваш инвестиционната част на продукта и след сключването на договора.
 • Получаваш не само лесен достъп до международните финансови пазари, но разчиташ за управлението им на стабилна и успешна финансова институция със 170-годишна история.

Как мога да сключа застраховка „NN Eдно”?

Финансово-застрахователните консултанти на NN Животозастраховане са готови да отговорят на всеки твой въпрос, свързан с условията и възможностите на този застрахователен план. Можеш да зададеш въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за теб офис на NN Животозастраховане.

Ограничаване на отговорност

Информацията, съдържаща се по-горе, не е изчерпателна. Всички условия на Инвестиционен план „NN Eдно” са описани подробно в „Общи условия по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” и в преддоговорната информация. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателен анализ на потребностите на клиента, инвестиционния му профил и склонността му към поемане на риск. NN Животозастраховане не дава гаранции за постигане на определена доходност. Стойността на инвестиционната част може да намалява или да се увеличава в зависимост от състоянието на капиталовите пазари.

Основни информационни документи:

Общ основен информационен документ NN Едно - регулярна премия

NN Агресивен инвестиционен фонд - регулярна премия   

NN Балансиран инвестиционен фонд - регулярна премия  

NN Нискорисков инвестиционен фонд - регулярна премия   

NN Инвестиционен фонд Стоки и суровини - регулярна премия 

Общ основен информационен документ NN Едно - еднократна премия

NN Агресивен инвестиционен фонд - еднократна премия  

NN Балансиран инвестиционен фонд - едократна премия

NN Нискорисков инвестиционен фонд - еднократна премия 

NN Инвестиционен фонд Стоки и суровини - еднократна премия
Последна промяна на: 15.02.2021 г.