Стойност на инвестиционна единица

Стойност на инвестиционна единица

Инвестиционни фондове

Реализирането на допълнителна доходност по инвестиционната застраховка се осигурява чрез инвестиране на сумата по инвестиционната част на застраховката в дялове от инвестиционни фондове, управлявани от NN Investment Partners. В зависимост от рисковия профил на инвестиционната част и желаната доходност, ти можеш да избираш между няколко инвестиционни програми с различно ниво на риск.

Инвестиционни фондове на NN Едно:


Взаимни фондове, управлявани от NN Investment Partners Люксембург, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове на NN Едно:

Последна промяна на: 09.01.2020 г.