Инвестиционни фондове на NN Едно

Инвестиционни фондове на NN Едно

Реализирането на допълнителна доходност по инвестиционната застраховка се осигурява чрез инвестиране на сумата по инвестиционната част на застраховката в дялове от инвестиционни фондове, управлявани от NN Investment Partners. В зависимост от рисковия профил на инвестиционната част и желаната доходност, ти можеш да избираш между няколко инвестиционни програми с различно ниво на риск.

Инвестиционни фондове на NN Едно:


Взаимни фондове, управлявани от NN Investment Partners Люксембург, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове на NN Едно:


Последна промяна на: 05.07.2021 г.