Инвестиционни фондове на „NN SMART”

Инвестиционни фондове на „NN SMART”

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

 Реализирането на допълнителна доходност по инвестиционната застраховка се осигурява чрез инвестиране на сумата по инвестиционната част на застраховката в дялове от инвестиционни фондове, управлявани от NN Investment Partners, BlackRock Inc. или Deutsche Bank AG.
В зависимост от рисковия профил на инвестиционната част и желаната доходност, вие можете да избирате между няколко инвестиционни фонда с различно ниво на риск.

I. Инвестиционна програма „Взаимни фондове NN IP“:

Инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN SMART“ съвпадат с инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN PRO“.

Взаимни фондове, управлявани от NN Investment Partners Люксембург, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове на NN SMART:


II. Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”


Взаимни фондове, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове от Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”


III. Инвестиционна програма „Взаимни фондове Schroders”


Взаимни фондове, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове от Инвестиционна програма „Взаимни фондове Schroders”

Последна промяна на: 05.07.2021 г.