Инвестиционни фондове на NN SMART

Инвестиционни фондове на NN SMART

Реализирането на допълнителна доходност по инвестиционната застраховка се осигурява чрез инвестиране на сумата по инвестиционната част на застраховката в дялове от инвестиционни фондове, управлявани от NN Investment Partners, BlackRock Inc. или Deutsche Bank AG.
В зависимост от рисковия профил на инвестиционната част и желаната доходност, вие можете да избирате между няколко инвестиционни фонда с различно ниво на риск.

I. Инвестиционна програма „Взаимни фондове NN IP“:


Инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN SMART“ съвпадат с инвестиционните фондове на Инвестиционен план „NN PRO“.

Взаимни фондове, управлявани от NN Investment Partners Люксембург, формиращи портфейлите на инвестиционните фондове на NN SMART:


II. Инвестиционна програма „Акции на глобални индекси”

Последна промяна на: 09.01.2020 г.