Рисково-осигурителен план „Спокойни на път“

Рисково-осигурителен план „Спокойни на път“

Какво е „Спокойни на път“?

„Спокойни на път“ е подходящият за вас застрахователен план в случай на пътнотранспортно произшествие (ПТП). Той ви осигурява финансово обезпечение при пътен инцидент, като застрахователното покритие важи независимо от типа на моторното превозно средство или ролята на участника в него (пешеходец, водач или пътник).

Рисково осигурителният план се предлага чрез Лет Ми Инс Застрахователен брокер.

Какви рискове покрива?

„Спокойни на път“ се предлага в два варианта - Основен пакет и Разширен пакет.

Покрит риск Основен пакет Разширен пакет
Смърт вследствие на злополука
X
V
Смърт вследствие на злополука, предизвикана от ПТП V V *
Трайно намалена работоспособност над 50% вследствие на злополука
X
V
Фрактура вследствие на злополука V V
Хирургическо лечение вследствие на злополука V V
Смърт вследствие на заболяване V V
* В случай на смърт вследствие на злополука, предизвикана от ПТП, застрахователното плащане, дължимо от Застрахователя, е равно на удвоения размер на застрахователната сума при смърт вследствие на злополука и изключва други плащания по съответното покритие

Какви са условията?

  • Може да бъде застрахован всеки на възраст между 18 и 74 години.
  • Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на втория ден, следващ деня на сключване на застраховката, и важи за срок от една година.
  • Всички условия на застраховката „Спокойни на път“ са описани подробно в Общите условия, които, заедно със застрахователния сертификат, който се издава от брокера, и информационния документ за продукта, са част от комплекта документи, които клиентът получава след сключване на застраховката.

Общи условия по застраховка „Спокойни на път“

Информационен документ по застраховка „Спокойни на път“      

Защо да изберете „Спокойни на път“?

  • Можете да се възползвате от застрахователното покритие, независимо от това дали сте пешеходец, водач, или пътник в пътно превозно средство.
  • Улеснено сключване на застраховката и обработка на документите.
  • Застраховката остава в сила и след претърпяно събитие, различно от смърт. В рамките на една година може да бъде изплащана до 100% от застрахователната сума по съответното покритие.
  • Застрахователят изплаща съответната сума до 15 работни дни след получаване на всички необходими документи.

Към кого можете да се обърнете за допълнителна информация за застраховка „Спокойни на път“?

За подробности относно застрахователен план „Спокойни на път“ можете да се свържете с:

  • Центъра за контакт с клиенти на NN на безплатен телефон 0800 11 464 или чрез имейл client.service@nnbulgaria.com;
  • Представител на Лет Ми Инс Застрахователен Брокер на тел. (+359 2) 419 01 99 между 8:30 и 17:30 часа всеки работен ден или чрез имейл office@letmeins.com.

Ограничаване на отговорност

Всички условия на застрахователния план „Спокойни на път“ са описани подробно в Общите условия на застраховката, които са част от комплекта документи, който клиентите получават след сключване на застраховката.
Последна промяна на: 29.09.2020 г.