Застрахователни планове

Застрахователни планове

Какво е Рисково-осигурителен план Защита?


„Защита” е рисково-осигурителен план, с който можеш да осигуриш финансова защита на своите близки. С негова помощ те ще получат предварително определена застрахователна сума в случай на събития с фатални за теб последици.

Условията

 • Срокът на застраховката е между 5 и 35 години.
 • Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Плащането е периодично – с годишни, полугодишни, тримесечни или месечни вноски.

Предимствата

 •  Данъчни облекчения – годишната данъчна основа се намалява с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие през изтеклата година (в размер до 10% от данъчната основа).
 • „Защита” осигурява материална подкрепа за близките ти хора в случай на непредвидени обстоятелства и е подходящ начин за обезпечаване на кредит в случай на смърт на кредитополучателя.
 • Към основния застрахователен план може да бъдат добавени допълнителни опции за защита от различни рискове, които дават възможност за увеличаване на размера на гарантираното плащане.

Какви рискове още могат да бъдат покрити?

Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете:

 • смърт вследствие на злополука;
 • трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
 • освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 • хирургическо лечение;
 • болничен престой.

 Защо да избера Рисково-осигурителен план „Защита”?

 • „Защита” ще ти помогне в най-трудните моменти – тогава, когато не можеш да се погрижиш сам за важните неща в твоя живот. С помощта на допълнителните опции за защита, които можеш да добавиш, този план поема грижата за твоята финансовата сигурност в случай на сериозни заболявания или загуба на трудоспособност. В случай на смърт той осигурява финансова обезпеченост на твоите близки.
 • С него ти имаш свободата да избираш: 1) включване на различни допълнителни покрития, които да добавяш при сключване на договора и след изтичане на всяка следваща година; 2) определяне срока на застраховката; 3) периодичността и срока за плащане на вноските; 4) включването на допълнителни лица, чиито живот и здраве също могат да бъдат защитени като част от допълнителните застрахователни опции.
 • Гъвкавост през целия период на застраховката – можеш да увеличаваш застрахователната сума или да променяш начина и периодичността на плащане, както и да добавяш/ променяш допълнителните възможности за защита.

Как мога да сключа Рисково-осигурителен план „Защита”?

Финансово-застрахователните консултанти на NN Животозастраховане са готови да отговорят на всеки твой въпрос, свързан с условията и възможностите на този застрахователен план. Можеш да зададеш въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за теб офис на NN Животозастраховане.

Ограничаване на отговорност

Условията на Рисково-осигурителния план „Защита”, описани по-горе, не са изчерпателни. Всички условия на Рисково-осигурителен план „Защита” са описани подробно в „Общи условия по застраховка „Живот” и допълнителна застраховка” и в преддоговорната информация. Преди сключването на договор за застраховка NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в „Общи условия по застраховка „Живот” и допълнителна застраховка” и в преддоговорната информация, в това число с последиците от неплащане на премията и спирането на носене на риска от страна на застрахователя.

Последна промяна на: 27.01.2017 г.