Рисково-осигурителен план „Защита +“

Рисково-осигурителен план „Защита +“

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е Рисково-осигурителен план „Защита +“?

„Защита +“ е застраховка „Живот“, с която осигурявате финансова защита едновременно за себе си и за своите близки. В случай на събитие с фатални за вас последици близките ви получават определената от вас застрахователна сума. В случай че претърпите фрактура вследствие на злополука, можете да разчитате на парично обезщетение.

Условията

 • Можете да сключите вашата застраховка за срок между 5 и 35 години.
 • Застраховката се сключва в евро. Можете да изберете заплащане на премиите и в лева по фиксинга на БНБ.
 • Избирате с каква периодичност да плащате вноските си – годишни, полугодишни, тримесечни или месечни.

Предимствата

 • Материална подкрепа за близките в случай на непредвидени обстоятелства.
 • Подходящ начин за обезпечаване на кредит в случай на загуба на живот на кредитополучателя. 
 • Защита в динамичното ежедневие - застрахователната сума се удвоява ако загубата на живот на застрахования настъпи в резултат на пътнотранспортно произшествие.
 • Застрахователна защита в случай на терористичен акт на територията на Европейското икономическо пространство.
 • Материално обезщетение в случай на счупване на кост (фрактура) като резултат от претърпяна от застрахования злополука.
 • Данъчни облекчения – годишната ви данъчна основа се намалява с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие през изтеклата година. Намалението е в размер до 10% от данъчната основа.
 • Можете да добавите допълнителни опции за защита и от други рискове към основния си застрахователен план. Така  увеличавате и/ или допълвате вашето гарантирано обезщетение.

Какви други рискове могат да бъдат покрити?

Можете да включите допълнителна защита срещу следните рискове:

 • загуба на живот вследствие на злополука;
 • трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
 • освобождаване от премия при трайна нетрудоспособност;
 • настъпване на тежко заболяване;
 • хирургическо лечение;
 • болничен престой.

Защо да избера Рисково-осигурителен план „Защита +“?

 • „Защита +” ви помага в най-трудните моменти - тогава, когато не можете да се погрижите сам за важните неща във вашия живот.
 • С помощта на вграденото покритие срещу фрактура и допълнителните опции за защита, които можете да добавите, този план поема комплексно грижата за вашата финансовата сигурност в случай на неблагоприятни последици от злополука или сериозни заболявания.
 • Свобода да избирате: 1) допълнителните покрития, които да добавите при сключване на договора и/ или на всяка година от застраховката; 2) срока на застраховката; 3) застрахователната сума, периодичността и срока за плащане на вноските; 4) лицата, чиито живот и здраве също могат да бъдат защитени като част от допълнителните застрахователни опции.
 • Гъвкавост - през целия период на застраховката можете да увеличавате застрахователната сума или да променяте начина и периодичността на плащане, както и да добавяте/ променяте допълнителните възможности за защита.

Как мога да сключа Рисково-осигурителен план „Защита +“?

Финансово-застрахователните консултанти на NN Животозастраховане са готови да отговорят на всеки ваш въпрос, свързан с условията и възможностите на този застрахователен план. Можете да зададете въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за вас офис на NN Животозастраховане.

Ограничаване на отговорност

Условията на Рисково-осигурителния план „Защита +“, описани по-горе, не са изчерпателни. Всички условия на Рисково-осигурителен план „Защита +”  са описани подробно в общите условия за застраховката и в преддоговорната информация. NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти преди сключването на договора внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в „Общи условия по рискова застраховка „Защита +“ и в преддоговорната информация, в това число с последиците от неплащане на премията и спирането на носене на риска от страна на застрахователя.

Последна промяна на: 27.01.2021 г.