Застрахователни планове

Застрахователни планове

Какво е Застраховка Защита при злополука?


„Защита при злополука” е застраховка, която ти гарантира финансова сигурност при неблагоприятни последици от злополука: трайно намалена работоспособност (над 50%); фрактура; хирургическа операция; престой в болница; смъртен случай.

Какви рискове покрива?

За да можеш да избереш желаната от теб защита срещу различни рискове и на предпочитана от теб цена, създадохме пет различни застрахователни плана. Тук можеш да се запознаеш с рисковете, които покриват нашите планове A, B, C, D и Е.
Твоят финансово-застрахователен консултант ще те информира за опциите, с които разполагаш при определяне на премията, както и за застрахователната сума, която ще получиш. Той ще изготви твой личен план, в който ще присъстват предвидените до края на застраховката плащания. 

Покрити рискове план
A
план
B
план
C
план
D
план
E
Смърт вследствие на злополука
Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука (над 50%)
Фрактура х
Болничен престой вследствие на злополука х х
Хирургическо лечение вследствие на злополука х х
Смърт вследствие на причина, различна от злополука (това покритие е валидно само за основния застрахован)
покритието е включено в пакета
Х покритието не е включено в пакета

Условията

  • Срокът на застраховката е 1 година.
  • Премията и застраховката се заплащат в лева.
  • Премията се заплаща еднократно.

Какви са предимствата?

  • Този застрахователен план предлага възможност за семейно покритие, което е  допълнително удобство за клиента и неговите близки.
  • Изключително бърз процес на сключване на застраховката – не изисква оценка на здравословното състояние или предоставяне на допълнителни документи от  страна на клиента.
  • Опростен формуляр за попълване.
  • Предоставя пет различни комбинации от възможности за застрахователна защита.

Защо да избера „Защита при злополука”?

  • Застраховката е подходяща за всeки на възраст от 18 г. до 64 г.
  • Тя е привлекателно финансово решение, тъй като може да включва не само един член, но и цялото семейство.
  • Тази застраховка може да бъде сключена в допълнение към друг, вече наличен застрахователен план. Тя е твоята защита срещу широк кръг от непредвидени обстоятелства.
Как мога да сключа „Защита при злополука”?


За повече подробности относно застраховката „Защита при злополука”, както и всички други финансови решения, потърсете финансов консултант на NN на телефон 0800 11 464. Можеш да си уговориш среща в удобен за теб офис на NN Животозастраховане или да зададеш своя въпрос онлайн на client.service@nnbulgaria.com.

Ограничаване на отговорност

Условията на застраховка „Защита при Злополука”, описани по-горе, не са изчерпателни по отношение на всички характеристики на продукта. Всички условия на застраховката „Защита при Злополука” са описани подробно в Общите условия по застраховката и в преддоговорната информация. Преди сключването на договор за застраховка, NN Животозастраховане препоръчва на своите клиенти внимателно да се запознаят с условията на застраховката, съдържащи се в Общите условия и в преддоговорната информация.

Последна промяна на: 08.02.2018 г.