Рисково-осигурителен план „С NN на път“

Рисково-осигурителен план „С NN на път“

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е „С NN на път“?

„С NN на път“ е подходящият за вас застрахователен план в случай на пътнотранспортно произшествие (ПТП). Той ви осигурява финансово обезпечение при пътен инцидент, като застрахователното покритие важи независимо от това дали застрахованото лице е засегнато като пешеходец, водач или пътник в превозното средство.

Какви рискове покрива?

• фрактура вследствие на ПТП;
• хирургическо лечение вследствие на ПТП; 
• болничен престой вследствие на ПТП;
• загуба на живот вследствие на ПТП;
• загуба на живот вследствие на заболяване.

Какви са условията?

• Застрахователният план е подходящ за физически лица на възраст от 25 до 64 години.
• Застраховката се предлага единствено по телефона, със съдействието на  УниКредит Застрахователен Брокер.
• Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на втория ден, следващ съгласието, дадено по телефона.
• Всички условия на застраховката „С NN на път“ са описани подробно в Общите условия - част от комплекта документи, които клиентите получават по куриер след разговор по телефона с представител на компанията.

Защо да избера „С NN на път“?

• Можете да се възползвате от застрахователното покритие, независимо от това дали сте пешеходец, водач, или пътник в пътно превозно средство.
• Ако търсите максимално улеснена процедура за сключване на застраховка и обработка на документи, пред вас е подходящият застрахователен план.
Бонус! Детето/децата, новородените и/или родените след началото на застраховката деца на застрахования са включени безплатно за същите покрития до навършване на 18 години.*

Какви са предимствата?

• Застраховката се заявява по телефон, а необходимите документи се изпращат по куриер.
• Премиите се заплащат бързо и лесно – за ваше удобство застрахователната премия се удържа автоматично, чрез директен дебит.
• Процесът е максимално улеснен – застрахователят ще изплати съответната сума до 3 работни дни след получаване на всички необходими документи.
• В рамките на една година може да бъде изплащана до 100% от застрахователната сума по съответното покритие при претърпяно събитие, различно от загуба на живот.

Как мога да получа повече информация за застраховка „С NN на път“?

За подробности относно застрахователен план „С NN на път“, както и за всички други финансови решения, можете да се свържете с нашия Център за контакт с клиенти на безплатен телефон 0800 11 464.

Ограничаване на отговорност

Всички условия на застрахователния план „С NN на път“ са описани подробно в Общите условия на застраховката, които са част от комплекта документи, които клиентите получават по куриер след разговор по телефона с представител на компанията.

*Покритието „загуба на живот“ е валидно само за лица на възраст над 14 години, съгласно Кодекса за застраховането в РБ.

Последна промяна на: 03.07.2020 г.