Животозастраховане: имам цели и спестявам за тях

Животозастраховане: имам цели и спестявам за тях

Някои от животозастрахователните продукти са подходящ спестовен инструмент. Освен финансова защита при неочаквани събития през периода на застраховката, застрахователните планове със спестовен и инвестиционен елемент ви помагат да заделите средства, с които да реализирате важни за вас житейски цели. След изтичане на периода, за който е сключена застраховката, вие получавате застрахователната сума. Спестовно-осигурителният план Перспектива +  ви дава възможност след време да разполагате с допълнителни средства, с които да подпомогнете реализирането на своите цели - нов дом, самостоятелен бизнес, желано пътуване.

Ако търсите животозастрахователен план, който да ви позволи да комбинираш застрахователната защита с инвестиции на международните финансови пазари, запознайте се с Инвестиционен план NN PRO и Инвестиционен план NN SMART. Вноските тук се разделят на две части: рискова, за покриване на щети при застрахователни събития, и инвестиционна – управлявана от нашите инвестиционни фондове в Люксембург.

Осигуряването в нашия Доброволен пенсионен фонд също може да ви помогне със средства за твоето и на близките ви финансово бъдеще.

Последна промяна на: 28.05.2021 г.