Животозастраховане: имам цели и спестявам за тях

Животозастраховане: имам цели и спестявам за тях

Някои от животозастрахователните продукти са подходящ спестовен инструмент. Освен финансова защита при неочаквани събития през периода на застраховката, застрахователните планове със спестовен и инвестиционен елемент ти помагат да заделиш средства, с които да реализираш важни за теб житейски цели. След изтичане на периода, за който е сключена застраховката, ти получаваш застрахователната сума. Спестовно-осигурителният план Перспектива ти дава възможност след време да разполагаш с допълнителни средства, с които да подпомогнеш реализирането на своите цели - нов дом, самостоятелен бизнес, желано пътуване.

Ако търсиш животозастрахователен план, който да ти позволи да комбинираш застрахователната защита с инвестиции на международните финансови пазари, запознай се с Инвестиционен план NN PRO и Инвестиционен план NN SMART. Вноските тук се разделят на две части: рискова, за покриване на щети при застрахователни събития, и инвестиционна – управлявана от нашите инвестиционни фондове в Люксембург.

Осигуряването в нашия Доброволен пенсионен фонд също може да ти помогне със средства за твоето и на близките ти финансово бъдеще.

Последна промяна на: 03.07.2020 г.