Животозастраховане: имам цели и спестявам за тях

Животозастраховане: имам цели и спестявам за тях

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Някои от животозастрахователните продукти са подходящ спестовен инструмент. Освен финансова защита при неочаквани събития през периода на застраховката, застрахователните планове със спестовен и инвестиционен елемент ви помагат да заделите средства, с които да реализирате важни за вас житейски цели. След изтичане на периода, за който е сключена застраховката, вие получавате застрахователната сума. Спестовно-осигурителният план Перспектива +  ви дава възможност след време да разполагате с допълнителни средства, с които да подпомогнете реализирането на своите цели - нов дом, самостоятелен бизнес, желано пътуване.

Ако търсите животозастрахователен план, който да ви позволи да комбинираш застрахователната защита с инвестиции на международните финансови пазари, запознайте се с Инвестиционен план NN PRO и Инвестиционен план NN SMART. Вноските тук се разделят на две части: рискова, за покриване на щети при застрахователни събития, и инвестиционна – управлявана от нашите инвестиционни фондове в Люксембург.

Осигуряването в нашия Доброволен пенсионен фонд също може да ви помогне със средства за твоето и на близките ви финансово бъдеще.

Последна промяна на: 28.05.2021 г.