Животозастраховане: искам да живея добре и след пенсиониране

Животозастраховане: искам да живея добре и след пенсиониране

Мислил ли си някога, че след пенсионирането ти ще настъпи период, в който ще имаш повече време за себе си и за любимите си занимания? За да бъде този период пълноценен и свободен от финансови грижи, трябва да си осигуриш средства за него още сега. Можеш да се погрижиш за бъдещите си планове посредством възможностите за осигуряване на съвременната пенсионна система.

Осигурявайки се за втора пенсия в нашия Универсален пенсионен фонд, ти поверяваш управлението на твоите пари на международна компания с богат опит и традиции в сферата на пенсионното осигуряване. Разумното управление на средствата и реализирането на доходност над нивото на инфлацията в дългосрочен план е сред основните ни приоритети.

Само размерът на задължителните вноски обаче не може да ти гарантира добрия стандарт, който желаеш. Затова е добре да се възползваш и от предимствата на третия - доброволен стълб на пенсионното осигуряване чрез нашия Доброволен пенсионен фонд.

Спестовно-осигурителният план „Перспектива” също е финансов план, който може да ти помогне да спестиш средства, с които да запазиш стандарта си на живот в годините след пенсиониране. Той съчетава възможността да се спестява с възможността за финансова защита при промяна на доходите в резултат на неблагоприятни житейски събития.

„NN PRO" или „NN SMART" са други финансови решения, които може да използваш, за да си осигуриш средства за годините след пенсиониране. Те съчетават предимствата на традиционните застрахователни планове (защита от непредвидени обстоятелства) с възможността за инвестиции на международните финансови пазари. Тук може да избираш вида на инвестицията и степента на риск при съответните нива на доходност.

Последна промяна на: 03.07.2020 г.