Животозастраховане: искам да живея добре и след пенсиониране

Животозастраховане: искам да живея добре и след пенсиониране

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Мислили ли сте някога, че след пенсионирането ви ще настъпи период, в който ще имате повече време за себе си и за любимите си занимания? За да бъде този период пълноценен и свободен от финансови грижи, трябва да си осигурите средства за него още сега. Можете да се погрижите за бъдещите си планове посредством възможностите за осигуряване на съвременната пенсионна система.

Осигурявайки се за втора пенсия в нашия Универсален пенсионен фонд, вие поверявате управлението на вашите пари на международна компания с богат опит и традиции в сферата на пенсионното осигуряване. Разумното управление на средствата и реализирането на доходност над нивото на инфлацията в дългосрочен план е сред основните ни приоритети.

Само размерът на задължителните вноски обаче не може да ти гарантира добрия стандарт, който желаете. Затова е добре да се възползвате и от предимствата на третия - доброволен стълб на пенсионното осигуряване чрез нашия Доброволен пенсионен фонд.

Спестовно-осигурителният план „Перспектива +” също е финансов план, който може да ви помогне да спестите средства, с които да запазите стандарта си на живот в годините след пенсиониране. Той съчетава възможността да се спестява с възможността за финансова защита при промяна на доходите в резултат на неблагоприятни житейски събития.

„NN PRO" или „NN SMART" са други финансови решения, които може да използвате, за да си осигурите средства за годините след пенсиониране. Те съчетават предимствата на традиционните застрахователни планове (защита от непредвидени обстоятелства) с възможността за инвестиции на международните финансови пазари. Тук може да избирате вида на инвестицията и степента на риск при съответните нива на доходност.

Последна промяна на: 28.05.2021 г.