Животозастраховане: искам да се погрижа за децата и близките си

Животозастраховане: искам да се погрижа за децата и близките си

Желанието ми е да улесня финансово децата си в най-важните моменти от живота им – образование, покупка на жилище, женитба. За жалост те могат да съвпаднат с по-слаби финансови години за нас -родителите. Точно в такива случаи на разположение е Спестовно-осигурителният план Перспектива. Той ти помага, когато децата и близките ти имат нужда от теб, а ти пък разчиташ на инвестираните от теб средства.

Ако търсиш застрахователен план с добра доходност за вложенията си, разгледай предимствата на Инвестиционен план NN PRО и Инвестиционен план NN SMART. Тук се инвестират част от средствата ти, така че да се осигури нарастването им, и се отделя друга част, която може да послужи за финансово обезпечение при непредвидени обстоятелства.

Осигуряването в нашия Доброволен пенсионен фонд също може да ти помогне със средства за добро финансово бъдеще, както за децата ти и твоите близки, така и за самия теб.

Последна промяна на: 03.07.2020 г.