Животозастраховане: искам да се погрижа за децата и близките си

Животозастраховане: искам да се погрижа за децата и близките си

Желанието ви е да улесните финансово децата си в най-важните моменти от живота им – образование, покупка на жилище, женитба. За жалост те могат да съвпаднат с по-слаби финансови години за нас - родителите. Точно в такива случаи на разположение е Спестовно-осигурителният план Перспектива +. Той ви помага, когато децата и близките ви имат нужда от вас, а вие пък разчитате на инвестираните от вас средства.

Ако търсите застрахователен план с добра доходност за вложенията си, разгледай предимствата на Инвестиционен план NN PRО и Инвестиционен план NN SMART. Тук се инвестират част от средствата ви, така че да се осигури нарастването им, и се отделя друга част, която може да послужи за финансово обезпечение при непредвидени обстоятелства.

Осигуряването в нашия Доброволен пенсионен фонд също може да ви помогне със средства за добро финансово бъдеще, както за децата ви и вашите близки, така и за самите вас.

Последна промяна на: 28.05.2021 г.