Животозастраховане: искам да се погрижа за децата и близките си

Животозастраховане: искам да се погрижа за децата и близките си

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Желанието ви е да улесните финансово децата си в най-важните моменти от живота им – образование, покупка на жилище, женитба. За жалост те могат да съвпаднат с по-слаби финансови години за нас - родителите. Точно в такива случаи на разположение е Спестовно-осигурителният план Перспектива +. Той ви помага, когато децата и близките ви имат нужда от вас, а вие пък разчитате на инвестираните от вас средства.

Ако търсите застрахователен план с добра доходност за вложенията си, разгледай предимствата на Инвестиционен план NN PRО и Инвестиционен план NN SMART. Тук се инвестират част от средствата ви, така че да се осигури нарастването им, и се отделя друга част, която може да послужи за финансово обезпечение при непредвидени обстоятелства.

Осигуряването в нашия Доброволен пенсионен фонд също може да ви помогне със средства за добро финансово бъдеще, както за децата ви и вашите близки, така и за самите вас.

Последна промяна на: 28.05.2021 г.