Животозастраховане: важно е да помисля за здравето си

Животозастраховане: важно е да помисля за здравето си

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Първо здравето, а после и всичко останало. Затова и включването на изброените допълнителни възможности за защита може да бъде важно за вас.

При болничен престой

Болничният престой никога не е особено приятен. Затова е по-добре да се погрижите предварително поне за финансовата му страна. Можете да включиш Допълнително покритие за болничен престой към застрахователните планове Перспектива +, Защита +, NN PRO и NN SMART. Така ще можете да разчитате на договорено обезщетение в избрана от вас болница в България или във всяка друга страна от Европейското икономическо пространство*.

При тежки заболявания

Тежките заболявания са изпитание, за което можете, поне финансово, да се подготвите предварително. Това може да стане с включване на Допълнително покритие за тежки заболявания в плановете Перспектива +, Защита +, NN PRO и NN SMART. Това покритие ви дава възможност да бъдете подготвен и да продължите напред, независимо от обстоятелствата. В случай че настъпи някое от 16-те тежки заболявания*, застрахователната компания ви изплаща гарантирана сума, с която можете да компенсирате липсата на доход, както и да си осигурите високо качество на лечение и медицинска грижа.

*Сред тях са: болест на Алцхаймер; бъбречна недостатъчност (краен стадий); доброкачествен тумор на мозъка; загуба на говор; загуба на слух; изгаряния от трета степен; имплантиране на байпас на коронарните артерии; инфаркт на миокарда; кома; множествена склероза; мозъчен удар; парализа; болест на Паркинсон; рак (злокачествени новообразувания); слепота; трансплантация на жизненоважен орган.

При хирургическо лечение

Хирургическото лечение често е свързано с разходи, но не е нужно да се справяте с тях сам. Необходимо е просто да помислите за евентуалните неблагоприятни събития навреме и да включите Допълнително покритие за хирургическо лечение към своя застрахователен план.

Това покритие ви осигурява получаването на предварително определена в договора сума в случай на хирургическа интервенция. Тази сума може да се изплати в медицинско заведение на територията на цялото Европейското икономическо пространство*.

*Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенщайн, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното Кралство.

Последна промяна на: 28.05.2021 г.