Животозастраховане: важно е да помисля за здравето си

Животозастраховане: важно е да помисля за здравето си

Първо здравето, а после и всичко останало. Затова и включването на изброените допълнителни възможности за защита може да бъде важно за теб.

При болничен престой

Болничният престой никога не е особено приятен. Затова е по-добре да се погрижиш предварително поне за финансовата му страна. Можеш да включиш Допълнително покритие за болничен престой към застрахователните планове Перспектива, Защита, NN PRO и NN SMART. Така ще можеш да разчиташ на договорено обезщетение в избрана от теб болница в България или във всяка друга страна от Европейското икономическо пространство*.

При тежки заболявания

Тежките заболявания са изпитание, за което можем, поне финансово, да се подготвим предварително. Това може да стане с включване на Допълнително покритие за тежки заболявания в плановете Перспектива, Защита, NN PRO и NN SMART. Това покритие ти дава възможност да бъдеш подготвен и да продължиш напред, независимо от обстоятелствата. В случай че настъпи някое от 16-те тежки заболявания*, застрахователната компания ти изплаща гарантирана сума, с която можеш да компенсираш липсата на доход, както и да си осигуриш високо качество на лечение и медицинска грижа.

*Сред тях са: болест на Алцхаймер; бъбречна недостатъчност (краен стадий); доброкачествен тумор на мозъка; загуба на говор; загуба на слух; изгаряния от трета степен; имплантиране на байпас на коронарните артерии; инфаркт на миокарда; кома; множествена склероза; мозъчен удар; парализа; болест на Паркинсон; рак (злокачествени новообразувания); слепота; трансплантация на жизненоважен орган.

При хирургическо лечение

Хирургическото лечение често е свързано с разходи, но не е нужно да се справяш с тях сам. Необходимо е просто да помислиш за евентуалните неблагоприятни събития навреме и да включиш Допълнително покритие за хирургическо лечение към своя застрахователен план.

Това покритие ти осигурява получаването на предварително определена в договора сума в случай на хирургическа интервенция. Тази сума може да се изплати в медицинско заведение на територията на цялото Европейското икономическо пространство*.

*Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенщайн, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното Кралство.

Последна промяна на: 03.07.2020 г.