Стойност на инвестиционна единица

Стойност на инвестиционна единица

ВАЖНО!

Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) се влива в „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.
Наред със животозастрахователните продукти, предлагани до момента от NN /описани на този сайт/, можете да се запознаете и с животозастрахователните продукти на ДЗИ на
www.dzi.bg.
Повече информация за промените вижте
тук.

 

Какво е стойност на инвестиционна единица?

Стойност на инвестиционна единица е пропорционална част от нетната стойност на активите на инвестиционен фонд на застрахователя, която се закупува чрез платената от клиента периодична или еднократна премия след удържане от застрахователя на определени (встъпителни и/или административни) такси.
Информация за инвестиционните единици по инвестиционната ти сметка можеш да получиш на безплатния за цялата страна телефон на NN 0800 11 464 след предоставяне на три имена и номер на застрахователна полица.

Последна промяна на: 04.07.2020 г.