Подготви се за бъдещето.

Направи финансов план!

 • Ще ти отнеме
  около 1 час.
 • В удобен за теб

  ден и час.

 • Над 300 консултанта

  в цялата страна.

Защо да планирате, защо с NN?

Сега имаш тази възможност с финансов консултант на NN.

 • Да завещаеш помощ, или дългове на децата си - зависи от вас.

 • Как искате да живеете след пенсиониране? Започнете да планирате финансите си още днес

 • Планът е предпоставка за по-добър живот, повече възможности и постигане на важните неща в живота.

 • NN България е от 19 години на българския пазар.
 • Грижи се за над 410 000 * индивидуални и 400 корпоративни клиенти.
 • Управляваме над 1,577 млрд. лева * нетни активи във фондовете  за допълнително пенсионно осигуряване на NN.
* По данни на Комисия за финансов надзор (www.fsc.bg) към 31.03.2020 г.

В центъра на личния финансов план стоят твоите мечти.

Умеем ли да управляваме финансите си?

* Проучване „Финансовата грамотност и поведение в България“, 2011 г. Пълните резултати от проучването са на разположение на www.nnbulgaria.com

Полезни съвети как да планирате по-добре финансите си

Следете приходите и разходите си

Поставете си конкретни финансови цели. Следете какво постъпва и какво харчите в домакинството. Създайте си навици, свързани с отчитане на разходите и заделянето на средства.

„Авариен фонд“ - Заделете средства

Спестете „бели пари“ за „черни дни“. Всяко домакинство трябва да разполага със заделени средства за непредвидени разходи в размер на от 3 до 6 пъти размера на нетните му месечни приходи.

Харчете разумно! - Разделяйте и владейте емоциите

Емоции. Те са в основата на нашето потребление. Да се избяга от емоцията на лично изкараните пари често е трудно. Финансовият консултант може да ви помогне в това. Разумното управление на парите изисква рационален поглед и адекватни финансови решения.

Действайте! - Направете вашия личен финансов план

Първата стъпка е разговор с финансов консултант. Ще създадете финансов план и ще набележите оптималната стратегия за постигането му. Отчитането на взаимовръзките между отделните цели помага за постигането на важните неща в живота. Една цел не трябва да пречи на друга.

Какво мислят хората, които се научиха да планират: