Новини

Новини

Филтър
19.01.2021 г.

Информация относно възможно нарушаване на сигурността на данните

(съобщение по член 34, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с член 68, алинея 1 от Закона за защита на личните данни)