Новини

Новини

13.10.2021 г.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ e вписан в регистър БУЛСТАТ

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ (ФИПП) вече е вписан в регистъра БУЛСТАТ с код 177529632.

Подобно на Фонда за разсрочени плащания, ФИПП се управлява и представлява от „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД. Той се създава за неопределен срок като обособено имущество, като от него ще бъдат изплащани пожизнени пенсии на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, които имат сключени пенсионни договори за изплащане на пожизнена пенсия.

С Правилата на Фонд за разсрочени плащания ОББ можете да се запознаете тук.

Последна промяна на: 13.10.2021 г.