Новини

Новини

03.01.2019 г.

Изпращане на удостоверения за направени вноски за доброволно пенсионно осигуряване и/ или платени премии по застраховки „Живот”

Уважаеми клиенти,

NN България започна подготовка по генериране на удостоверения за направени вноски за доброволно пенсионно осигуряване и/ или платени премии по застраховки „Живот”. Удостоверенията ще бъдат изпратени най-късно до средата на месец януари.

Като клиент на NN България вие ще получите своето удостоверение за 2018 г. по имейл, ако сте предоставили такъв за връзка, или по пощата, в случай че не разполагаме с ваш имейл. Ако желаете да получите удостоверението си по различен начин, моля да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на NN на тел. 0800 11 464.

Напомняме ви, че направените през годината лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване/ внесените премии по застраховки „Живот“ могат да намалят годишната ви данъчна основа с до 10%. За да ползвате данъчното облекчение, необходимо е да приложите издадените от NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване удостоверение/я към годишната ви данъчна декларация.

Екипът на NN

Последна промяна на: 03.01.2019 г.