Новини

Новини

14.10.2021 г.

Комисията за финансов надзор одобри технически лихвени проценти и рисков коефициент, използвани при изчисляване на пенсии от ОББ Пенсионно осигуряване

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че с Решение на Комисията за финансов надзор от 14.10.2021 г. е одобрен технически лихвен процент в размер на 0,44%. Този процент ще бъде използван за изчисляване на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране от „Професионален пенсионен фонд ОББ“. 

С  Решение на Комисията за финансов надзор от 05.08.2021 г. са одобрени техническия лихвен процент и рисковия коефициент, които ще бъдат прилагани при определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост на осигурените в „Универсален пенсионен фонд ОББ“  лица, придобили право на пожизнена пенсия.

Одобреният техническия лихвен процент, използван за определяне на  допълнителните пожизнени пенсии  за старост, които ще бъдат изплащани от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии, е в размер на 0,5%.

Одобреният рисков коефициент, използван за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида, е равен на 1%.

Последна промяна на: 15.10.2021 г.